Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 maj 2014

Beslut

Nej till regeringsförslag om sänkta socialavgifter för unga (SfU18)

Riksdagen sa nej till regeringens förslag om att ytterligare sänka socialavgifterna för de yngsta. Regeringens förslag innebar bland annat att arbetsgivare bara skulle ha behövt betala pensionsavgift för anställda under 23 år.

Socialförsäkringsutskottet, som förberett riksdagens beslut, anser att regeringens förslag inte kommer att leda till fler jobb för unga. Eftersom arbetsgivarnas kostnader skulle sänkas även för de ungdomar som redan har ett arbete skulle en sänkning av socialavgifterna för unga leda till att arbetsgivare subventioneras utan att några nya jobb nödvändigtvis skapas, menar utskottet.

Till grund för beslutet ligger motioner från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på propositionen. Bifall till motioner om avslag på propositionen. Avslag på övrig motion.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-04-10
Justering: 2014-05-06
Betänkande publicerat: 2014-05-23
Trycklov: 2014-05-20
Reservationer 2
Betänkande 2013/14:SfU18

Nej till regeringsförslag om sänkta socialavgifter för unga (SfU18)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till regeringens förslag om att ytterligare sänka socialavgifterna för de yngsta. Regeringens förslag innebär bland annat att arbetsgivare bara ska behöva betala pensionsavgift för anställda under 23 år.

Socialförsäkringsutskottet anser att regeringens förslag inte kommer att leda till fler jobb för unga. Eftersom arbetsgivarnas kostnader sänks även för de ungdomar som redan har ett arbete leder en sänkning av socialavgifterna för unga till att arbetsgivare subventioneras utan att det nödvändigtvis skapas några nya jobb, menar utskottet.

Till grund för utskottets ställningstagande ligger motioner från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-05-27
Debatt i kammaren: 2014-05-28
4

Beslut

Beslut: 2014-05-28
4 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 maj 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nedsättning av socialavgifterna för de yngsta

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår regeringens förslag till
1. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980),
2. lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, och
3. lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980).

Reservation 1 (M, FP, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, FP, C, KD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M09809
MP21004
FP02004
C01706
SD18002
V18001
KD01801
Totalt154153042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


1. Nedsättning av socialavgifterna för de yngsta

Utskottets förslag: Riksdagen avslår regeringens förslag till
1. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980),
2. lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, och
3. lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980).


Reservation 1 (M, FP, C, KD)

2. Reform för mer effektiva åtgärder

Utskottets förslag:

Reservation 2 (SD)

2. Reform för mer effektiva åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M98009
MP21004
FP20004
C17006
SD01802
V18001
KD18001
Totalt28918042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag