Mer tid till lärande, extra studietid och utökad lovskola

Utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU30

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 1 juni 2022

Nästa händelse: Trycklov 20 maj 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna