Mervärdesskatt

Skatteutskottets bet 2012/13:SkU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 mars 2013

Beslut

Nej till motioner om mervärdesskatt (SkU18)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om mervärdesskatt. Motionerna tar bland annat upp frågor som rör skattesatser samt reglerna för avdragsrätt och för ideell verksamhet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

35 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-01-22
Justering: 2013-02-21
Betänkande publicerat: 2013-03-04
Trycklov: 2013-03-04
Reservationer 4
bet 2012/13:SkU18

Nej till motioner om mervärdesskatt (SkU18)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om mervärdesskatt. Motionerna tar bland annat upp frågor som rör skattesatser samt reglerna för avdragsrätt och för ideell verksamhet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-03-13
4

Beslut

Beslut: 2013-03-14
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 mars 2013

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skattesatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk201, 2012/13:Sk217, 2012/13:Sk220, 2012/13:Sk232, 2012/13:Sk239, 2012/13:Sk243, 2012/13:Sk248 yrkande 1, 2012/13:Sk261, 2012/13:Sk264, 2012/13:Sk266, 2012/13:Sk289, 2012/13:Sk313, 2012/13:Sk331, 2012/13:Sk333, 2012/13:Sk345, 2012/13:Sk353, 2012/13:Sk379 yrkandena 1 och 2, 2012/13:Sk397, 2012/13:Sk398, 2012/13:Sk430, 2012/13:Kr326 yrkande 8 och 2012/13:T505 yrkande 6.

Reservation 1 (MP)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S900022
M910016
MP02005
FP16008
C20003
SD00191
V00163
KD16003
PP0000
-0000
Totalt233203561

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Avdragsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk249, 2012/13:Sk298 och 2012/13:Sk372.

3. Ideella föreningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk265 yrkande 1, 2012/13:Sk385, 2012/13:Sk415, 2012/13:Sk424 och 2012/13:MJ474 yrkande 7.

4. Andra frågor om mervärdeskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk348, 2012/13:Sk388, 2012/13:Sk394, 2012/13:T449 yrkande 1 och 2012/13:N253 yrkande 9.

Reservation 3 (MP, V)
Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S900022
M910016
MP00205
FP16008
C20003
SD02000
V00163
KD16003
PP0000
-0000
Totalt233203660

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag