Mervärdesskatt

Skatteutskottets bet 2013/14:SkU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 mars 2014

Beslut

Nej till motioner om mervärdesskatt (SkU18)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om mervärdesskatt. Motionerna handlar om skattesatser, avdragsrätt, ideell verksamhet och andra frågor om mervärdesskatt.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

37 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-01-23
Justering: 2014-02-20
Betänkande publicerat: 2014-02-24
Trycklov: 2014-02-24
Reservationer 3
bet 2013/14:SkU18

Nej till motioner om mervärdesskatt (SkU18)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om mervärdesskatt. Motionerna handlar om skattesatser, avdragsrätt, ideell verksamhet och andra frågor om mervärdesskatt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-03-05
4

Beslut

Beslut: 2014-03-06
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 6 mars 2014

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skattesatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sk219 av Sten Bergheden (M) yrkande 1,
2013/14:Sk233 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M),
2013/14:Sk238 av Jan R Andersson (M),
2013/14:Sk242 av Johan Linander och Per Lodenius (båda C),
2013/14:Sk243 av Lars Tysklind och Nina Larsson (båda FP),
2013/14:Sk245 av Roland Utbult och Lars-Axel Nordell (båda KD),
2013/14:Sk257 av Hillevi Larsson (S),
2013/14:Sk291 av Cecilia Magnusson och Ellen Juntti (båda M),
2013/14:Sk313 av Mats Pertoft m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2,
2013/14:Sk317 av Anton Abele (M),
2013/14:Sk322 av Christian Holm (M),
2013/14:Sk328 av Thoralf Alfsson (SD),
2013/14:Sk345 av Olle Thorell (S),
2013/14:Sk385 av Annicka Engblom m.fl. (M),
2013/14:Sk396 av Camilla Waltersson Grönvall och Jenny Petersson (båda M),
2013/14:Sk415 av Penilla Gunther (KD),
2013/14:Sk417 av Catharina Bråkenhielm (S),
2013/14:C390 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 13,
2013/14:Kr309 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 8,
2013/14:T521 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 14,
2013/14:T526 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 28,
2013/14:N220 av Sten Bergheden (M) yrkande 2 och
2013/14:N441 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 29.

Reservation 1 (MP)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S880024
M950012
MP02302
FP17007
C18005
SD00191
V10171
KD16003
Totalt235233655

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Avdragsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sk332 av Hans Backman (FP) och
2013/14:Sk337 av Hans Backman (FP).

3. Ideella föreningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sk215 av Cecilia Widegren (M),
2013/14:Sk369 av Mikael Oscarsson och Andreas Carlson (båda KD),
2013/14:Sk408 av Thomas Strand m.fl. (S),
2013/14:Sk426 av Yilmaz Kerimo (S),
2013/14:Sk434 av Valter Mutt (MP),
2013/14:Kr218 av Cecilia Widegren (M) yrkande 7 och
2013/14:Kr339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 42.

4. Andra frågor om mervärdesskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sk250 av Finn Bengtsson m.fl. (M),
2013/14:Sk260 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (båda S),
2013/14:Sk266 av Jan Ericson (M),
2013/14:Sk430 av Anti Avsan (M) och
2013/14:N206 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkande 7.

Reservation 3 (MP)