Mervärdesskatt

Skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 mars 2016

Beslut

Nej till motioner om moms (SkU19)

Riksdagen sa nej till motioner om moms från den allmänna motionstiden 2015. Förslagen handlade bland annat om skattesatser, att se över momssystemet samt att förändra momsreglerna för ideella föreningar.

Riksdagen sa nej till förslagen, bland annat med hänvisning till att regeringen redan planerar en översyn av momssystemet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

33 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-02-11
Justering: 2016-03-10
Trycklov: 2016-03-11
Reservationer 5
Betänkande 2015/16:SkU19

Alla beredningar i utskottet

2016-02-11

Nej till motioner om moms (SkU19)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om moms från den allmänna motionstiden 2015. Förslagen handlar bland annat om skattesatser, att se över momssystemet samt att förändra momsreglerna för ideella föreningar.

Skatteutskottet säger nej till förslagen, bland annat med hänvisning till att regeringen redan planerar en översyn av momssystemet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-03-16
Debatt i kammaren: 2016-03-17
4

Beslut

Beslut: 2016-03-23
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 23 mars 2016

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skattesatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:119 av Jeff Ahl (SD),

2015/16:404 av Sten Bergheden (M) yrkande 2,

2015/16:666 av Lars Tysklind (FP),

2015/16:1186 av Cecilia Magnusson (M),

2015/16:1207 av Sten Bergheden och Lotta Finstorp (båda M) yrkande 1,

2015/16:1345 av Sofia Fölster (M),

2015/16:1645 av Carina Herrstedt (SD),

2015/16:1666 av Camilla Waltersson Grönvall och Jenny Petersson (båda M),

2015/16:1720 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2015/16:1733 av Christian Holm Barenfeld och Åsa Coenraads (båda M),

2015/16:1914 av Annicka Engblom (M),

2015/16:1961 av Fredrik Christensson (C),

2015/16:1991 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 4,

2015/16:2101 av Anders Forsberg och Runar Filper (båda SD) yrkandena 1 och 2,

2015/16:2258 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 3,

2015/16:2259 av Lars-Axel Nordell (KD),

2015/16:2394 av Solveig Zander och Ola Johansson (båda C),

2015/16:2847 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 1,

2015/16:2938 av Jan R Andersson (M),

2015/16:2953 av Lena Asplund (M),

2015/16:3027 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 2,

2015/16:3038 av Staffan Danielsson och Anders Åkesson (båda C),

2015/16:3039 av Kerstin Lundgren (C) yrkande 2,

2015/16:3096 av Hanna Wigh (SD) yrkandena 1 och 2,

2015/16:3169 av Hanna Wigh (SD) yrkande 1 och

2015/16:3207 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkandena 9 och 10.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 72 0 0 12
SD 0 42 0 6
MP 22 0 0 3
C 17 0 0 5
V 14 0 0 7
L 14 0 0 5
KD 0 0 12 4
- 0 0 0 1
Totalt 236 42 12 59


2. Mervärdesskatt för ideella föreningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2661 av Cecilia Widegren (M),

2015/16:2725 av Cecilia Widegren (M) yrkande 7 och

2015/16:2865 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 3 (KD)

3. Översyn av mervärdesskattesystemet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:46 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M),

2015/16:1009 av Patrik Engström och Hans Unander (båda S) och

2015/16:1982 av Per-Ingvar Johnsson och Daniel Bäckström (båda C).

Reservation 4 (C)

4. Mikroproduktion av förnybar el

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3149 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 22.

Reservation 5 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 72 0 0 12
SD 42 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 17 0 0 5
V 14 0 0 7
L 14 0 0 5
KD 0 12 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 278 12 0 59