Mervärdesskatt

Skatteutskottets betänkande 2016/17:SkU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 mars 2017

Beslut

Nej till motioner om moms (SkU25)

Riksdagen sa nej till motionsförslag om moms. Skälet är bland annat att utredningar pågår på området. Motionerna handlar bland annat om skattesatser, och moms på ideella föreningar.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

34 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-02-23
Justering: 2017-03-23
Trycklov: 2017-03-24
Reservationer 8
Betänkande 2016/17:SkU25

Alla beredningar i utskottet

2017-02-23

Nej till motioner om moms (SkU25)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om moms. Skälet är bland annat att utredningar pågår på området. Motionerna handlar bland annat om skattesatser, och moms på ideella föreningar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-03-28
Debatt i kammaren: 2017-03-29
4

Beslut

Beslut: 2017-03-29
6 förslagspunkter, 3 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 29 mars 2017

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skattesatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:122 av Johan Nissinen m.fl. (SD) yrkande 1,

2016/17:349 av Staffan Danielsson och Anders Åkesson (båda C),

2016/17:706 av Lena Asplund (M),

2016/17:1028 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2016/17:1207 av Annicka Engblom (M),

2016/17:1346 av Hanna Wigh (SD) yrkande 1,

2016/17:1355 av Hanna Wigh (SD) yrkandena 1 och 2,

2016/17:1372 av Carina Herrstedt (SD),

2016/17:1838 av Christian Holm Barenfeld och Åsa Coenraads (båda M),

2016/17:2154 av Sten Bergheden (M) yrkande 2,

2016/17:2156 av Boriana Åberg (M),

2016/17:2543 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) yrkande 3,

2016/17:2584 av Jeff Ahl (SD),

2016/17:2597 av Anders Forsberg och Runar Filper (båda SD) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2646 av Camilla Waltersson Grönvall och Jenny Petersson (båda M),

2016/17:2651 av Cecilia Magnusson (M),

2016/17:2659 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 3,

2016/17:2960 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 4,

2016/17:2972 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 3,

2016/17:3052 av Solveig Zander och Ola Johansson (båda C) yrkande 2,

2016/17:3339 av Sofia Fölster (M) och

2016/17:3392 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 9.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (C)
Reservation 3 (V)
Reservation 4 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 73 0 0 11
SD 0 39 0 8
MP 23 0 0 2
C 0 0 18 4
V 0 0 18 3
L 16 0 0 3
KD 0 0 10 6
- 0 1 0 1
Totalt 206 40 46 57


2. Mervärdesskatt på biobiljetter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2461 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 4,

2016/17:2883 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 3,

2016/17:2884 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 7 och

2016/17:2950 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 7.

Reservation 5 (M, C, L, KD)

3. Mervärdesskatt för ideella föreningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1289 av Ann-Britt Åsebol och Eva Lohman (båda M) och

2016/17:3141 av Cecilia Widegren (M) yrkande 7.

4. Avdragsförbudet för stadigvarande bostad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3157 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M).

Reservation 6 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 20
M 0 73 0 11
SD 39 0 0 8
MP 23 0 0 2
C 0 18 0 4
V 18 0 0 3
L 0 16 0 3
KD 0 10 0 6
- 1 0 0 1
Totalt 174 117 0 58


5. Uppföljning av nya regler om mervärdesskatt på posttjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3403 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD).

Reservation 7 (M, C, L, KD)

6. Övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1837 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M),

2016/17:3108 av Fredrik Christensson och Rickard Nordin (båda C),

2016/17:3186 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 3 och

2016/17:3479 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD) yrkande 1.

Reservation 8 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 1 72 0 11
SD 39 0 0 8
MP 23 0 0 2
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 10 0 0 6
- 1 0 0 1
Totalt 220 72 0 57