Mervärdesskatt

Skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 april 2021

Beslut

Nej till motioner om mervärdesskatt (SkU21)

Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen är främst att arbete pågår inom området.

Förslagen handlar bland annat om förändringar av skattesatser och olika undantag från skattskyldighet på mervärdesskatteområdet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om mervärdesskatt (SkU21)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 40 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen är främst att arbete pågår inom området.

Förslagen handlar bland annat om förändringar av skattesatser och olika undantag från skattskyldighet på mervärdesskatteområdet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.