Migration och asylpolitik

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2004/05:SFU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 april 2005

Beslut

Migration och asylpolitik (SfU10)

Regeringen har i en skrivelsen redovisat den svenska migrations- och asylpolitiken sedan december 2003. I skrivelsen redogörs också för Sveriges roll i Europasamarbetet och det internationella samarbetet i övrigt. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer. Riksdagen sade också nej till motioner om bland annat flyktingbegreppet, arbetskraftsinvandring, anhöriginvandring och om barn i asylprocessen.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Migration och asylpolitik (SfU10)

Regeringen har i en skrivelsen redovisat den svenska migrations- och asylpolitiken sedan december 2003. I skrivelsen redogörs också för Sveriges roll i Europasamarbetet och det internationella samarbetet i övrigt. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att besluta något mer. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner om bland annat flyktingbegreppet, arbetskraftsinvandring, anhöriginvandring och om barn i asylprocessen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.