Migration och asylpolitik

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2006/07:SfU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 maj 2007

Beslut

Sveriges migrations- och asylpolitik sedan 2005 (SfU8)

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen som redovisar den svenska migrations- och asylpolitiken sedan 2005. Riksdagen avslutar ärendet utan att besluta något mer. Riksdagen säger också nej till motioner om asyl- och migrationsfrågor, bland annat frågor om uppehållstillstånd, verkställighet av avvisningsbeslut och visumkrav samt svenskt medborgarskap.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren beslöt bifalla utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

34 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2007-04-12
Justering: 2007-04-24
Betänkande publicerat: 2007-04-27
Trycklov: 2007-04-27
Reservationer 49
Betänkande 2006/07:SfU8

Alla beredningar i utskottet

2007-04-12, 2007-03-22

Sveriges migrations- och asylpolitik sedan 2005 (SfU8)

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen som redovisar den svenska migrations- och asylpolitiken sedan 2005. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att besluta något mer. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner om asyl- och migrationsfrågor, bland annat frågor om uppehållstillstånd, verkställighet av avvisningsbeslut och visumkrav samt svenskt medborgarskap.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-05-09
4

Beslut

Beslut: 2007-05-09
47 förslagspunkter, 39 acklamationer, 8 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 9 maj 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Migrationspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:K265 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkandena 4 och 5,
2006/07:Sf14 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkandena 9 och 11 samt
2006/07:Sf223 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkandena 12 och 16.

Reservation 1 (mp)

2. Flyktingrättsliga åtaganden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Sf14 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkande 10 och
2006/07:Sf223 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 9.

Reservation 2 (v, mp)

3. FN-protokoll om könsrelaterad förföljelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:U294 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp) yrkande 28.

Reservation 3 (mp)

4. HBT-personers asylskäl

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:K312 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 1 och 2,
2006/07:U294 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp) yrkande 29 och
2006/07:Sf222 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 22.

Reservation 4 (v, mp)

5. Kvinnors asylskäl

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:U264 av Rosita Runegrund och Désirée Pethrus Engström (båda kd) yrkande 16,
2006/07:Sf14 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkande 7 och
2006/07:So385 av Désirée Pethrus Engström och Rosita Runegrund (båda kd) yrkande 4.

Reservation 5 (mp)

6. Dublinärenden m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Sf222 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 13 och
2006/07:Sf223 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 25.

Reservation 6 (v)
Reservation 7 (mp)

7. Skyddsbehov m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Sf222 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 3,
2006/07:Sf223 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 23 och
2006/07:Sf261 av Annelie Enochson (kd).

Reservation 8 (v, mp)

8. Samarbetet inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:Sf222 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 7, 8, 10-12 och 14-17.

Reservation 9 (v)

9. Transportörsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Sf14 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkande 3 och
2006/07:Sf222 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 9.

Reservation 10 (v, mp)

10. Anhöriginvandring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Sf14 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkande 4 i denna del,
2006/07:Sf222 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 18-20 och
2006/07:Sf223 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 21.

Reservation 11 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120018
m850012
c23006
fp22006
kd18006
v01903
mp01405
Totalt26033056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Icke-diskriminering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:U294 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp) yrkande 22.

Reservation 12 (v, mp)

12. Övrig invandring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Sf14 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkandena 2, 4 i denna del och 5 samt
2006/07:Sf15 av Tomas Eneroth m.fl. (s) yrkande 4.

Reservation 13 (s, v)
Reservation 14 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1111018
m850012
c23006
fp23005
kd18006
v01903
mp00145
Totalt1501301455

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Synnerligen ömmande omständigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:Sf222 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 23.

Reservation 15 (v)

14. Uppehållstillstånd efter viss tid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Sf222 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 26,
2006/07:Sf223 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 5,
2006/07:Sf245 av Ulrika Karlsson i Uppsala (m) yrkande 3 och
2006/07:Sf296 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkande 4.

Reservation 16 (v)
Reservation 17 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130017
m850012
c23006
fp23005
kd18006
v00193
mp01405
Totalt262141954

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

15. Uppehållstillstånd i andra fall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:Sf223 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 3.

Reservation 18 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130017
m850012
c23006
fp23005
kd18006
v01903
mp01405
Totalt26233054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Utnyttjande av papperslösa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Sf204 av Luciano Astudillo (s) och
2006/07:Sf228 av Luciano Astudillo (s).

Reservation 19 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0113017
m850012
c23006
fp23005
kd18006
v01903
mp14005
Totalt163132054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

17. Verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Sf214 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkandena 1-3,
2006/07:Sf222 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 25,
2006/07:Sf223 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 8 och
2006/07:Sf245 av Ulrika Karlsson i Uppsala (m) yrkande 6.

Reservation 20 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130017
m850012
c22007
fp23005
kd18006
v01903
mp01405
Totalt26133055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

18. Tidsgräns för förvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Sf222 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 31 och
2006/07:Sf223 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 18.

Reservation 21 (v, mp)

19. Övrigt om förvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:Sf223 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkandena 19 och 20.

Reservation 22 (mp)

20. Utvisning på grund av brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:Sf252 av Torkild Strandberg och Allan Widman (båda fp).

21. Visumplikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:Sf222 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 27.

Reservation 23 (v, mp)

22. Besöksvisum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:Sf222 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 28.

Reservation 24 (v)

23. Visum för asylsökande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Sf222 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 30 och
2006/07:Sf223 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 11.

Reservation 25 (v, mp)

24. Övrigt om visum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:Sf227 av Marie Granlund (s).

25. Migrationsverket i asylprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Sf223 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkandena 1 och 13,
2006/07:Sf232 av Mauricio Rojas (fp) yrkande 4,
2006/07:Sf245 av Ulrika Karlsson i Uppsala (m) yrkande 2,
2006/07:Sf270 av Göran Lindblad och Ulrika Karlsson i Uppsala (båda m) och
2006/07:Sf296 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkande 2.

Reservation 26 (mp)

26. Uppföljning av den nya processordningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:Sf15 av Tomas Eneroth m.fl. (s) yrkande 5.

Reservation 27 (s, v)

27. Migrationsverkets omvärldsbevakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:Sf251 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 1.

Reservation 28 (s, v)

28. Utbildning om könsrelaterad förföljelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Sf222 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 21,
2006/07:Sf251 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 4 och
2006/07:So463 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 35.

Reservation 29 (v, mp)

29. Utbildning om jämställdhet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Sf14 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkande 6,
2006/07:Sf223 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 2,
2006/07:Sf251 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 2 och
2006/07:Sf296 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkande 3.

Reservation 30 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 30 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0113017
m850012
c22007
fp23005
kd18006
v01903
mp01405
Totalt148146055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

30. Vissa övriga utbildningsfrågor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:K348 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 8 och 9.

Reservation 31 (v, mp)

31. Utfärdande av ID-kort

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:Sf305 av Eva-Lena Jansson m.fl. (s).

32. Asylprocessen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Sf222 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 24,
2006/07:Sf223 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkandena 17 och 22,
2006/07:Sf251 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 3 och
2006/07:So463 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 36.

Reservation 32 (v)
Reservation 33 (mp)

33. Sekretess i migrationsdomstol

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Sf216 av Elisabeth Svantesson (m) och
2006/07:Sf223 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 7.

Reservation 34 (mp)

34. Mottagande av asylsökande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:C276 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 6,
2006/07:Sf232 av Mauricio Rojas (fp) yrkandena 1-3, 5, 6, 12-14 och 17,
2006/07:Sf251 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkandena 5, 12 och 14 samt
2006/07:A270 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 7.

Reservation 35 (v)

35. Svenskundervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Sf245 av Ulrika Karlsson i Uppsala (m) yrkande 4 och
2006/07:A270 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 3.

Reservation 36 (v, mp)

36. Begravningskostnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:Sf304 av Christina Axelsson och Yilmaz Kerimo (båda s) yrkande 2.

Reservation 37 (s, v, mp)

37. Tillsyn m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Sf232 av Mauricio Rojas (fp) yrkandena 10 och 11 samt
2006/07:Sf251 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 7.

Reservation 38 (v)

38. Arbetstillstånd för asylsökande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Sf232 av Mauricio Rojas (fp) yrkande 15,
2006/07:Sf245 av Ulrika Karlsson i Uppsala (m) yrkande 7,
2006/07:Sf251 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 6 och
2006/07:A270 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 4.

Reservation 39 (v, mp)

39. Samverkan med ideella organisationer m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Sf232 av Mauricio Rojas (fp) yrkandena 8 och 9 samt
2006/07:Sf247 av Ulf Sjösten (m).

Reservation 40 (mp)

40. Hälsosamtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:So309 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 3.

Reservation 41 (s, v)

41. Resurser för mottagandet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sf13, 2006/07:Sf14 yrkande 1 och 2006/07:Sf15 yrkandena 1-3.

Reservation 42 (s, v)
Reservation 43 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 42 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1109020
m810016
c23006
fp23005
kd18006
v01903
mp00136
Totalt1461281362

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

42. Ensamkommande barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Sf14 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkande 8,
2006/07:Sf251 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkandena 28 och 29 samt
2006/07:Sf282 av Eva Sonidsson och Hans Stenberg (båda s).

Reservation 44 (s)
Reservation 45 (v)
Reservation 46 (mp)

43. Svenskt medborgarskap vid födelse i Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Sf205 av Luciano Astudillo (s) och
2006/07:Sf267 av Tone Tingsgård (s) yrkande 1.

Reservation 47 (v)

44. Faderskapsutredning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:Sf267 av Tone Tingsgård (s) yrkande 2.

Reservation 48 (s)

45. Språkkrav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:Sf250 av Marietta de Pourbaix-Lundin och Inger René (båda m).

46. Ansökningsavgift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:A270 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 54.

Reservation 49 (v, mp)

47. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2006/07:58 till handlingarna.