Migration och asylpolitik

Socialförsäkringsutskottets bet 2007/08:SfU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 mars 2008

Beslut

Nej till motioner om migration och asylpolitik (SfU6)

Riksdagen sade nej till motioner från den allmänna motionstiden 2007 om asyl- och migrationsfrågor samt svenskt medborgarskap. Motionerna handlar bland annat om översyn av begreppet väpnad konflikt i utlänningslagen, samarbetet inom EU, anhöriginvandring, arbetskraftsinvandring och utnyttjande av papperslösa.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

43 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-02-14
Justering: 2008-03-11
Betänkande publicerat: 2008-03-17
Trycklov: 2008-03-17
Reservationer 44
bet 2007/08:SfU6

Nej till motioner om migration och asylpolitik (SfU6)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2007 om asyl- och migrationsfrågor samt svenskt medborgarskap. Motionerna handlar bland annat om översyn av begreppet väpnad konflikt i utlänningslagen, samarbetet inom EU, anhöriginvandring, arbetskraftsinvandring och utnyttjande av papperslösa.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-03-26
4

Beslut

Beslut: 2008-03-26
33 förslagspunkter, 26 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 26 mars 2008

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skyddsbehov m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Sf277 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 3,
2007/08:Sf292 av Carina Hägg (s) och
2007/08:Sf344 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkandena 4 och 8.

Reservation 1 (v)
Reservation 2 (mp)

2. Dublinärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Sf277 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 13 och
2007/08:Sf344 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkande 33.

Reservation 3 (v)
Reservation 4 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s971032
m860011
c24005
fp170011
kd20004
v02002
mp20152
Totalt246211567

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Uppehållstillstånd för vissa grupper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U368 yrkande 2 och 2007/08:Sf312.

4. Begreppet väpnad konflikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Sf277 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 23 i denna del och
2007/08:Sf348 av Tomas Eneroth m.fl. (s) yrkande 16.

Reservation 5 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s099031
m860011
c23006
fp180010
kd20004
v02002
mp01702
Totalt147136066

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Svåra motsättningar i hemlandet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Sf277 yrkande 23 i denna del.

Reservation 6 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s980032
m860011
c24005
fp180010
kd20004
v02002
mp01603
Totalt24636067

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Trafficking m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju246 yrkande 18, 2007/08:Ju340 yrkande 3, 2007/08:Sf309 yrkandena 1 och 2, 2007/08:Sf330 och 2007/08:Sf344 yrkande 21.

Reservation 7 (s)
Reservation 8 (v)
Reservation 9 (mp)

7. Könsrelaterad förföljelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:U204 av Eva Flyborg m.fl. (fp) yrkande 4,
2007/08:U304 av Barbro Westerholm och Birgitta Ohlsson (båda fp) yrkandena 32-34,
2007/08:Sf242 av Annika Qarlsson (c),
2007/08:Sf277 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 20-22,
2007/08:So295 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 9 och
2007/08:So335 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 1.

Reservation 10 (v)

8. Samarbetet inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:U353 av Kenneth G Forslund m.fl. (s) yrkande 12,
2007/08:Sf277 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 7-9, 11, 12, 14 och 15 samt
2007/08:Sf348 av Tomas Eneroth m.fl. (s) yrkandena 10 och 11.

Reservation 11 (s)
Reservation 12 (v)

9. Transportörsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Sf277 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 10 och
2007/08:Sf344 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkande 32.

Reservation 13 (v)
Reservation 14 (mp)

10. Uppehållstillstånd vid synnerligen ömmande omständigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Sf277 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 25.

Reservation 15 (v)

11. Arbetskraftsinvandring m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Sk370 av Karin Pilsäter (fp) yrkande 1,
2007/08:Sf208 av Lars Hjälmered och Göran Lindblad (båda m),
2007/08:Sf243 av Per Bill (m),
2007/08:Sf254 av Reza Khelili Dylami (m) i denna del,
2007/08:Sf272 av Lars Hjälmered och Göran Lindblad (båda m),
2007/08:Sf335 av Ulrika Karlsson i Uppsala (m) yrkande 8,
2007/08:Sf337 av Eva Johnsson (kd),
2007/08:Sf343 av Anna Bergkvist (m),
2007/08:Sf344 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkandena 24 och 25 samt
2007/08:Sf348 av Tomas Eneroth m.fl. (s) yrkandena 7 och 8.

Reservation 16 (s, v)
Reservation 17 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s099031
m860011
c24005
fp180010
kd19005
v02002
mp00172
Totalt1471191766

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Nordisk arbetsmarknad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Sf229 av Sinikka Bohlin och Ann-Kristine Johansson (båda s).

Reservation 18 (s)

13. Utnyttjande av papperslösa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Sf236 av Luciano Astudillo (s),
2007/08:Sf250 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkandena 7 och 8,
2007/08:Sf254 av Reza Khelili Dylami (m) i denna del och
2007/08:Sf276 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 1.

Reservation 19 (s)
Reservation 20 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s099031
m860011
c24005
fp180010
kd20004
v01192
mp9073
Totalt1571002666

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Asylsökande och arbetstillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sf230, 2007/08:Sf249 yrkande 4, 2007/08:Sf320 och 2007/08:Sf335 yrkande 7.

Reservation 21 (v)

15. Anhöriginvandring m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju389 yrkande 2, 2007/08:U304 yrkande 26 och 2007/08:Sf277 yrkandena 16 och 18.

Reservation 22 (v)

16. Ansökan om uppehållstillstånd för anhöriga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sf277 yrkandena 17 och 34, 2007/08:Sf311 och 2007/08:Sf344 yrkande 22.

Reservation 23 (s)
Reservation 24 (v)
Reservation 25 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 25 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s509431
m860011
c22025
fp180010
kd20004
v00202
mp01702
Totalt1511711665

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

17. Verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Ju319 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkandena 1-3,
2007/08:Sf277 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 26, 27 och 29 samt
2007/08:Sf344 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkandena 13, 17 och 18.

Reservation 26 (v)
Reservation 27 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s961132
m860011
c24005
fp180010
kd20004
v00193
mp01702
Totalt244182067

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

18. Tidsgräns för förvar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sf277 yrkande 38 och 2007/08:Sf344 yrkande 14.

Reservation 28 (v, mp)

19. Övrigt om förvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Sf344 yrkandena 15 och 16.

Reservation 29 (mp)

20. Besöksvisum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sf277 yrkande 32, 2007/08:Sf322 och 2007/08:Sf348 yrkande 9.

Reservation 30 (s)
Reservation 31 (v)

21. Visum för asylsökande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sf277 yrkande 37 och 2007/08:Sf344 yrkande 20.

Reservation 32 (v, mp)

22. Övriga visumfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Sf277 yrkande 31.

Reservation 33 (v)

23. Migrationsverkets omvärldsbevakning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sf249 yrkande 1 och 2007/08:Sf277 yrkandena 24 och 28.

Reservation 34 (v)

24. HBT-kompetens m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:So294 yrkandena 35 och 36.

Reservation 35 (mp)

25. Uppföljning av den nya processordningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Sf348 yrkandena 4-6.

Reservation 36 (s)

26. Asylprocessen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju246 yrkande 17 och 2007/08:Sf344 yrkandena 1, 5, 11 och 12.

Reservation 37 (mp)

27. Fritidsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Sf249 yrkande 12.

Reservation 38 (v)

28. Svenskundervisning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sf249 yrkande 5, 2007/08:Sf335 yrkande 4 och 2007/08:Sf344 yrkande 26.

Reservation 39 (v, mp)

29. Kommuners mottagande av ensamkommande barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sf249 yrkande 14 och 2007/08:Sf310.

Reservation 40 (s, v)

30. Förordnande av god man

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Sf342.

Reservation 41 (s, v, mp)

31. Ensamkommande barn m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sf249 yrkandena 15 och 16 samt 2007/08:Sf296.

Reservation 42 (s)
Reservation 43 (v)

32. Andra ensamkommande barn än asylsökande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Sf241 yrkandena 1 och 3-6.

Reservation 44 (v, mp)

33. Svenskt medborgarskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sf209, 2007/08:Sf237 och 2007/08:Sf313.