Migration och asylpolitik

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2008/09:SfU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 april 2009

Beslut

Svensk migration och asylpolitik (SfU8)

Regeringen har redovisat för riksdagen den svenska migrations- och asylpolitiken för perioden 1 januari 2007-30 juni 2008. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg. Riksdagen sa också nej till motioner från den allmänna motionstiden 2008 som rör asyl- och migrationsfrågor samt svenskt medborgarskap. Motionerna handlar bland annat om samarbetet inom EU, skyddsbehov, begreppet väpnad konflikt, arbetskraftsinvandring, anhöriginvandring, asylprocessen, verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut, visering, mottagande av asylsökande samt svenskt medborgarskap.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

45 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-02-10
Justering: 2009-03-24
Betänkande publicerat: 2009-04-07
Trycklov: 2009-04-07
Reservationer 56
Betänkande 2008/09:SfU8

Svensk migration och asylpolitik (SfU8)

Regeringen har redovisat för riksdagen den svenska migrations- och asylpolitiken för perioden 1 januari 2007-30 juni 2008. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra några tillägg. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2008 som rör asyl- och migrationsfrågor samt svenskt medborgarskap. Motionerna handlar bland annat om samarbetet inom EU, skyddsbehov, begreppet väpnad konflikt, arbetskraftsinvandring, anhöriginvandring, asylprocessen, verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut, visering, mottagande av asylsökande samt svenskt medborgarskap.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-04-17
4

Beslut

Beslut: 2009-04-22
52 förslagspunkter, 46 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 22 april 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skyddsbehov m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:U322 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 34,
2008/09:Sf9 av Bodil Ceballos och Gunvor G Ericson (båda mp) yrkandena 2 och 6 samt
2008/09:Sf331 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 3 och 21.

Reservation 1 (v, mp)

2. Klimatflyktingar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:U322 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkandena 35 och 36 samt
2008/09:Sf368 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkande 9.

Reservation 2 (mp)

3. Uppehållstillstånd för vissa grupper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Sf214 av Cecilia Wikström i Uppsala (fp) och
2008/09:Sf347 av Dan Kihlström (kd).

4. Begreppet väpnad konflikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Sf8 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkandena 2 och 9,
2008/09:Sf9 av Bodil Ceballos och Gunvor G Ericson (båda mp) yrkande 1,
2008/09:Sf232 av Raimo Pärssinen (s),
2008/09:Sf282 av Raimo Pärssinen (s),
2008/09:Sf319 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkande 1,
2008/09:Sf331 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 23 och
2008/09:Sf375 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkande 12.

Reservation 3 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0107023
m840013
c23006
fp21007
kd20004
v01804
mp11404
Totalt149139061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Svåra motsättningar i hemlandet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Sf9 av Bodil Ceballos och Gunvor G Ericson (båda mp) yrkande 7,
2008/09:Sf319 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkande 2 och
2008/09:Sf331 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 22.

Reservation 4 (v, mp)

6. Könsrelaterad förföljelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:U323 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp) yrkandena 32 och 33,
2008/09:Sf331 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 19 och 20,
2008/09:Sf375 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkande 13,
2008/09:So526 av Désirée Pethrus Engström (kd) yrkande 2 och
2008/09:A355 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkande 1.

Reservation 5 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0107023
m840013
c22007
fp21007
kd20004
v01804
mp01504
Totalt147140062

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Utökad vidarebosättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Sf375 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkande 22.

Reservation 6 (s, v, mp)

8. Kriterier för vidarebosättning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Sf331 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 36, 38 och 39 samt
2008/09:Sf368 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkande 6.

Reservation 7 (v, mp)

9. Samarbetet inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Sf9 av Bodil Ceballos och Gunvor G Ericson (båda mp) yrkandena 3 och 4,
2008/09:Sf268 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkande 11,
2008/09:Sf280 av Ameer Sachet (s),
2008/09:Sf331 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 9-14,
2008/09:Sf354 av Nikos Papadopoulos och Leif Pettersson (båda s) yrkande 1,
2008/09:Sf368 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkande 8 och
2008/09:Sf375 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkandena 2 och 4.

Reservation 8 (s)
Reservation 9 (v)
Reservation 10 (mp)

10. EU:s yttre gränser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Sf331 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 7 och 8.

Reservation 11 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0107023
m840013
c23006
fp21007
kd20004
v01804
mp01504
Totalt148140061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Lagliga vägar in i EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:U322 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkandena 37 och 38.

Reservation 12 (v, mp)

12. Människosmuggling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Sf368 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkandena 14-16.

Reservation 13 (v, mp)

13. Arbetsmarknadsprövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Sf8 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkande 6 och
2008/09:Sf325 av Lars Hjälmered och Göran Lindblad (båda m).

Reservation 14 (s, v)

14. Övrigt om arbetskraftsinvandring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Sf332 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 3 och
2008/09:Sf345 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Ulrika Karlsson i Uppsala (båda m).

Reservation 15 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1060024
m840013
c23006
fp21007
kd20004
v01804
mp01504
Totalt25433062

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

15. Fri rörlighet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:U322 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 39,
2008/09:Sf284 av Sinikka Bohlin (s) och
2008/09:Sf368 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkandena 1, 2 och 4.

Reservation 16 (mp)

16. Migrantarbetares situation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Ju253 av Carina Hägg (s) yrkande 15 och
2008/09:Sf375 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkande 1.

Reservation 17 (s, v, mp)

17. Sanktioner mot arbetsgivare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Sf8 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkande 7,
2008/09:Sf375 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkande 6 och
2008/09:A380 av Yilmaz Kerimo m.fl. (s) yrkande 3.

Reservation 18 (s)

18. Sanktioner mot arbetstagare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Sf332 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 8.

Reservation 19 (v)

19. Skadestånd m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Sf332 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 7 och
2008/09:Sf366 av Luciano Astudillo (s).

Reservation 20 (s, v, mp)

20. Gäststuderande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Sf324 av Lars Hjälmered och Göran Lindblad (båda m) och
2008/09:Sf375 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkande 25.

Reservation 21 (s, v, mp)

21. Undantag från arbetstillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Sf258 av Anita Brodén (fp),
2008/09:Sf343 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 1,
2008/09:Sf351 av Sten Bergheden (m) yrkandena 1 och 2 samt
2008/09:Sf380 av Ulrika Karlsson i Uppsala (m) yrkande 6.

Reservation 22 (v, mp)

22. Försörjningskrav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Sf8 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkande 8,
2008/09:Sf319 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkande 5,
2008/09:Sf331 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 15 i denna del,
2008/09:Sf368 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkande 7 och
2008/09:Sf375 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkande 23.

Reservation 23 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0107023
m840013
c23006
fp21007
kd20004
v01804
mp01504
Totalt148140061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

23. Ansökan om uppehållstillstånd för anhöriga m.fl.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Sf295 av Thomas Bodström (s),
2008/09:Sf319 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkandena 4 och 8 samt
2008/09:Sf331 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 16.

Reservation 24 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0108022
m830014
c23006
fp21007
kd20004
v01804
mp01504
Totalt147141061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

24. Ansökan av anhöriga till kvotflykting

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Sf331 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 37.

Reservation 25 (v, mp)

25. Anhöriginvandring m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Ju420 av Tomas Tobé (m) yrkande 2,
2008/09:U323 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp) yrkande 26,
2008/09:Sf279 av Susanne Eberstein (s) och
2008/09:Sf331 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 15 i denna del och 17.

Reservation 26 (v, mp)

26. Anhöriga utanför kärnfamiljen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Sf319 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkande 6.

Reservation 27 (mp)

27. Synnerligen ömmande omständigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Sf331 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 27.

Reservation 28 (v, mp)

28. Uppehållstillstånd efter viss tid m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Sf268 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkandena 3 och 4 samt
2008/09:Sf331 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 33.

Reservation 29 (v)
Reservation 30 (mp)

29. Uppföljningsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Sf314 av Anita Brodén (fp) yrkandena 1 och 2 samt
2008/09:Sf319 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkande 3.

Reservation 31 (mp)

30. Verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Sf331 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 28, 29 och 32 samt
2008/09:Sf343 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 25 i denna del.

Reservation 32 (v, mp)

31. Verkställighet av polismyndighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Sf268 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkande 12 och
2008/09:Sf331 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 30.

Reservation 33 (v)
Reservation 34 (mp)

32. Verkställighet inom skolan och sjukvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Sf338 av Anne Ludvigsson m.fl. (s) i denna del,
2008/09:Sf350 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkandena 1-3 och
2008/09:Sf380 av Ulrika Karlsson i Uppsala (m) yrkande 5.

Reservation 35 (v, mp)

33. Återetableringsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Sf8 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkande 5.

Reservation 36 (s)

34. Förvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Sf268 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkandena 13-15,
2008/09:Sf331 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 41 och
2008/09:Sf368 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkande 11.

Reservation 37 (v, mp)

35. Besöksvisum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Sf308 av Yilmaz Kerimo (s),
2008/09:Sf310 av Yilmaz Kerimo och Tommy Waidelich (båda s) och
2008/09:Sf331 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 35.

Reservation 38 (s, v, mp)

36. Asylvisum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Sf268 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkande 16 och
2008/09:Sf331 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 40.

Reservation 39 (v, mp)

37. Överklagande av avslagsbeslut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Sf319 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkande 10.

Reservation 40 (mp)

38. Övriga visumfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Sf331 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 34.

Reservation 41 (v)

39. Asylprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:U323 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp) yrkande 34,
2008/09:Sf8 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkande 3,
2008/09:Sf268 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkandena 5 och 7-9,
2008/09:Sf331 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 18, 24 och 44,
2008/09:Sf343 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 25 i denna del,
2008/09:Sf375 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkandena 11 och 14 samt
2008/09:Sf380 av Ulrika Karlsson i Uppsala (m) yrkande 2.

Reservation 42 (s)
Reservation 43 (v)
Reservation 44 (mp)

40. Barns asylskäl m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Sf9 av Bodil Ceballos och Gunvor G Ericson (båda mp) yrkande 5 och
2008/09:Sf331 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 25 och 26.

Reservation 45 (v, mp)

41. Uppföljning av den nya processordningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Sf8 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkande 1 och
2008/09:Sf375 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkande 8.

Reservation 46 (s)

42. Fritidsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Sf343 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 3.

Reservation 47 (v)

43. Dagersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Sf343 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 4.

Reservation 48 (v)

44. Introduktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Sf8 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkande 10,
2008/09:Sf343 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 2 och
2008/09:Sf380 av Ulrika Karlsson i Uppsala (m) yrkande 3.

Reservation 49 (s)
Reservation 50 (v)

45. Kommuners mottagande av ensamkommande barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Sf343 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 23 och
2008/09:Sf375 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkande 24.

Reservation 51 (s, v, mp)

46. Övrigt om ensamkommande barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Sf209 av Eva Sonidsson och Hans Stenberg (båda s) och
2008/09:Sf343 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 24.

Reservation 52 (v)

47. Övriga frågor om mottagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Sf250 av Elisabeth Svantesson (m),
2008/09:Sf343 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 18 och
2008/09:Sf351 av Sten Bergheden (m) yrkande 3.

Reservation 53 (v)

48. Barns rätt till skolgång och sjukvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Sf8 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkande 4,
2008/09:Sf306 av Monica Green (s),
2008/09:Sf332 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 6,
2008/09:Sf338 av Anne Ludvigsson m.fl. (s) i denna del och
2008/09:Sf375 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkande 26.

Reservation 54 (s, v, mp)

49. Skolplikt och undervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf343 yrkande 8 och 2008/09:Sf380 yrkande 4.

Reservation 55 (v)

50. Utbildning i sjukvårdssekretess

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Sf332 yrkande 5.

Reservation 56 (v, mp)

51. Svenskt medborgarskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf216, 2008/09:Sf234, 2008/09:Sf291, 2008/09:Sf313 och 2008/09:Sf365.

52. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2008/09:33 till handlingarna.