Migration och asylpolitik

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2010/11:SfU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 maj 2011

Beslut

Nej till motioner om asyl- och migrationsfrågor (SfU6)

Regeringen har redovisat den svenska migrations- och asylpolitiken mellan perioden den 1 juli 2008 och 30 juni 2010 i en skrivelse för riksdagen. Där redovisas politiken avseende frågor som till exempel arbetskraftsinvandring, visum och internationella samarbeten. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg. Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2010 som rör asyl- och migrationsfrågor samt svenskt medborgarskap. Regeringen och Miljöpartiet har gjort en överenskommelse om migrationspolitiken. Flera motionsyrkanden har därför till viss del redan blivit tillgodosedda. Motionerna handlar bland annat om frågor om skyddsbehov, begreppet väpnad konflikt och barn i asylprocessen. Andra motioner tar upp frågor som könsrelaterad förföljelse, anhöriginvandring och verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

53 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-02-08
Justering: 2011-03-29
Betänkande publicerat: 2011-04-11
Trycklov: 2011-04-11
Reservationer 35
Betänkande 2010/11:SfU6

Nej till motioner om asyl- och migrationsfrågor (SfU6)

Regeringen har redovisat den svenska migrations- och asylpolitiken mellan perioden den 1 juli 2008 och 30 juni 2010 i en skrivelse för riksdagen. Där redovisas politiken avseende frågor som till exempel arbetskraftsinvandring, visum och internationella samarbeten. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra några tillägg.

Socialförsäkringsutskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2010 som rör asyl- och migrationsfrågor samt svenskt medborgarskap. Regeringen och Miljöpartiet har gjort en överenskommelse om migrationspolitiken. Flera motionsyrkanden har därför till viss del redan blivit tillgodosedda. Motionerna handlar bland annat om frågor om skyddsbehov, begreppet väpnad konflikt och barn i asylprocessen. Andra motioner tar upp frågor som könsrelaterad förföljelse, anhöriginvandring och verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-05-04
4

Beslut

Beslut: 2011-05-04
34 förslagspunkter, 20 acklamationer, 14 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 4 maj 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Flykting- och migrationspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf3 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 4,
2010/11:Sf5 av Erik Almqvist (SD) yrkandena 1 och 8,
2010/11:Sf201 av Caroline Szyber (KD) yrkande 2,
2010/11:Sf377 av Jonas Gunnarsson (S) yrkandena 2 och 5 samt
2010/11:Sf385 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 8, 10, 11 och 13-16.

Reservation 1 (S, V)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0010111
M101006
MP22003
FP23001
C18005
SD02000
V00172
KD15004
Totalt1792011832

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Begreppet väpnad konflikt m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf4 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 1 i denna del,
2010/11:Sf368 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 7 och 8 samt
2010/11:Sf394 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 3 i denna del.

Reservation 3 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1100011
M99008
MP22003
FP23001
C18005
SD20000
V01702
KD15004
Totalt198117034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Barns asylskäl

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf4 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 1 i denna del,
2010/11:Sf355 av Krister Hammarbergh (M) och
2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) yrkande 34.

Reservation 4 (MP, V)

4. Ensamkommande barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf5 av Erik Almqvist (SD) yrkande 5,
2010/11:Sf205 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 6 och
2010/11:Sf385 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 12.

Reservation 5 (MP)
Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000111
M101006
MP00223
FP23001
C18005
SD02000
V17002
KD15004
Totalt274202332

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Forskning i flyktingrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Sf202 av Caroline Szyber (KD).

6. Begreppet synnerligen ömmande omständigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf201 av Caroline Szyber (KD) yrkande 1,
2010/11:Sf203 av Caroline Szyber och Annika Eclund (båda KD) yrkandena 1 och 3,
2010/11:Sf268 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 1,
2010/11:Sf322 av Matilda Ernkrans m.fl. (S),
2010/11:Sf368 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 10 och 11 samt
2010/11:Sf394 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 3 i denna del.

Reservation 7 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M100007
MP22003
FP23001
C18005
SD20000
V01702
KD14005
Totalt197117035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Asylsökande från Irak

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:U261 av Anita Brodén och Karin Granbom Ellison (båda FP) yrkande 3,
2010/11:U312 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) yrkande 1 och
2010/11:Sf391 av Robert Halef (KD).

8. Flyktingstatus för hbt-personer m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Ju401 av Marianne Berg m.fl. (V) yrkande 11,
2010/11:U232 av Maria Lundqvist-Brömster (FP) yrkande 3,
2010/11:U317 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 9,
2010/11:Sf4 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 1 i denna del,
2010/11:Sf266 av Caroline Szyber (KD),
2010/11:Sf270 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 2,
2010/11:Sf368 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 9,
2010/11:Sf389 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkandena 1, 2 och 4-7 samt
2010/11:Sf394 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 3 i denna del.

Reservation 8 (V)

9. Tilläggsprotokoll till Genèvekonventionen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:U232 av Maria Lundqvist-Brömster (FP) yrkande 2.

10. Hedersrelaterat våld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Ju287 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 5.

11. Offer för människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Ju409 av Lena Olsson m.fl. (V) yrkande 6.

Reservation 9 (V)

12. Det gemensamma europeiska asylsystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf368 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 1 och 15,
2010/11:Sf377 av Jonas Gunnarsson (S) yrkande 1 och
2010/11:Sf394 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkandena 1 och 5.

Reservation 10 (S, V)

13. Flyktingmottagandet i vissa EU-länder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Sf342 av Andreas Carlson och Caroline Szyber (båda KD) yrkande 2.

Reservation 11 (V)

14. Ändring av Dublinförordningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf3 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 2,
2010/11:Sf368 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 14,
2010/11:Sf377 av Jonas Gunnarsson (S) yrkande 4 och
2010/11:Sf394 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 10.

Reservation 12 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M101006
MP22003
FP23001
C18005
SD20000
V01702
KD15004
Totalt199118032

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


15. Dublinförordningen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf4 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 7,
2010/11:Sf205 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkandena 2 och 4,
2010/11:Sf342 av Andreas Carlson och Caroline Szyber (båda KD) yrkande 1 och
2010/11:Sf368 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 21.

Reservation 13 (V)

16. Arbetskraftsinvandring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf3 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 3,
2010/11:Sf4 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 8,
2010/11:Sf5 av Erik Almqvist (SD) yrkande 6,
2010/11:Sf333 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkandena 7 och 8,
2010/11:Sf368 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 25 och
2010/11:Sf394 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 14.

Reservation 14 (S, V)
Reservation 15 (MP)
Reservation 16 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M101006
MP00223
FP23001
C18005
SD00200
V01702
KD15004
Totalt1571174233

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


17. Bärplockare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf261 av Josefin Brink m.fl. (V),
2010/11:Sf276 av Lars Mejern Larsson och Désirée Liljevall (båda S) och
2010/11:Sf284 av Maria Lundqvist-Brömster (FP).

Reservation 17 (S, V)
Reservation 18 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0010111
M100016
MP22003
FP23001
C18005
SD02000
V10162
KD15004
Totalt1792011832

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


18. Sanktioner mot arbetsgivare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf368 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 27 och 28 samt
2010/11:Sf394 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkandena 16 och 17.

Reservation 19 (V)

19. Uppehållstillstånd i andra fall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf251 av Christina Höj Larsen m.fl. (V),
2010/11:Sf333 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkande 3 och
2010/11:Sf393 av Maria Ferm m.fl. (MP).

Reservation 20 (V)

20. Ansökan om uppehållstillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf3 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 1 i denna del,
2010/11:Sf271 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) yrkandena 1-3,
2010/11:Sf368 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 22 och
2010/11:Sf394 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 13.

Reservation 21 (S, V)

21. Anhöriginvandring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf3 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 1 i denna del,
2010/11:Sf5 av Erik Almqvist (SD) yrkande 7,
2010/11:Sf272 av Eva Bengtson Skogsberg och Betty Malmberg (båda M),
2010/11:Sf340 av Annika Eclund och Anders Sellström (båda KD),
2010/11:Sf368 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 23,
2010/11:Sf377 av Jonas Gunnarsson (S) yrkande 3,
2010/11:Sf385 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 1, 2, 4, 6 och 7 samt
2010/11:Sf394 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 11.

Reservation 22 (S, V)
Reservation 23 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M101006
MP22003
FP23001
C18005
SD00200
V01603
KD15004
Totalt1791172033

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


22. Försörjningskrav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf3 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 1 i denna del,
2010/11:Sf4 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 4,
2010/11:Sf368 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 24,
2010/11:Sf385 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 3 och 5 samt
2010/11:Sf394 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 12.

Reservation 24 (S, MP, V)
Reservation 25 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 25 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0010111
M101006
MP00223
FP23001
C18005
SD02000
V00172
KD15004
Totalt1572014032

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


23. Identitetskrav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf4 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 5,
2010/11:Sf239 av Bodil Ceballos och Maria Ferm (båda MP),
2010/11:Sf277 av Amir Adan (M) och
2010/11:Sf324 av Lars Johansson (S).

Reservation 26 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 26 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M101006
MP22003
FP23001
C18005
SD20000
V01612
KD15004
Totalt199117132

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


24. Uppskjuten invandringsprövning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Ju355 av Tuve Skånberg (KD) yrkande 1,
2010/11:Ju403 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 14,
2010/11:Sf234 av Amineh Kakabaveh (V),
2010/11:Sf253 av Christina Höj Larsen m.fl. (V),
2010/11:Sf344 av Roland Utbult och Penilla Gunther (båda KD) yrkandena 1-3 och
2010/11:Sf363 av Maria Stenberg och Marie Nordén (båda S).

Reservation 27 (V)

25. Verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf4 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 9 i denna del och
2010/11:Sf338 av Andreas Carlson och Annika Eclund (båda KD) yrkande 5.

26. Diplomatiska försäkringar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Sf238 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2.

Reservation 28 (V)

27. Återetableringsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Sf5 av Erik Almqvist (SD) yrkande 2.

Reservation 29 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 29 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M100007
MP22003
FP23001
C18005
SD02000
V17002
KD15004
Totalt29620033

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


28. Utvisning på grund av brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Ju419 av Kent Ekeroth och Thoralf Alfsson (båda SD) yrkandena 1-7 och
2010/11:Sf385 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 17 och 18.

Reservation 30 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 30 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M101006
MP22003
FP23001
C18005
SD02000
V17002
KD15004
Totalt29720032

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


29. Förvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf4 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 9 i denna del,
2010/11:Sf240 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkandena 2 och 3,
2010/11:Sf341 av Penilla Gunther och Roland Utbult (båda KD) yrkandena 4 och 5 samt
2010/11:Sf368 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 12.

Reservation 31 (V)

30. Asylvisum m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf342 av Andreas Carlson och Caroline Szyber (båda KD) yrkande 5,
2010/11:Sf368 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 18,
2010/11:Sf392 av Ulf Holm m.fl. (MP) yrkande 2 och
2010/11:Sf394 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 7.

Reservation 32 (V)

31. Besöksvisum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf368 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 19,
2010/11:Sf392 av Ulf Holm m.fl. (MP) yrkande 1 och
2010/11:Sf394 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 8.

Reservation 33 (V)

32. Övrigt om visering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf271 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) yrkande 4,
2010/11:Sf319 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) och
2010/11:Sf385 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 9.

Reservation 34 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 34 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M101006
MP22003
FP23001
C18005
SD02000
V17002
KD15004
Totalt29720032

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


33. Svenskt medborgarskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf384 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) och
2010/11:Sf385 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 19-21.

Reservation 35 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 35 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M100007
MP22003
FP23001
C17006
SD02000
V17002
KD15004
Totalt29420035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


34. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2010/11:29 till handlingarna.