Migration och asylpolitik

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 april 2016

Beslut

Nej till motioner om asylpolitik (SfU14)

Riksdagen sa nej till motioner om migration och asylpolitik.

Motionsförslagen handlade bland annat om mottagande av asylsökande, samarbetet inom EU och verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut.

Riksdagen sa nej till förslagen med hänvisning till bland annat gällande rätt och pågående arbete.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om asylpolitik (SfU14)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om migration och asylpolitik.

Motionsförslagen handlar bland annat om mottagande av asylsökande, samarbetet inom EU och verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut.

Utskottet anser att riksdagen ska säga nej till förslagen, bland annat på grund av gällande rätt och pågående arbete.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.