Migration och asylpolitik

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2016/17:SfU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 april 2017

Beslut

Nej till motioner om migration och asylpolitik (SfU15)

Riksdagen sa nej till motionsförslag om migration och asylpolitik. Skälen är att utskottet inte tycker att förslagen bör genomföras och i vissa fall att det redan pågår ett arbete på området. Motionerna handlar bland annat om flyktingpolitiken, samarbetet inom EU, rätten till uppehållstillstånd för skyddsbehövande, mottagandet av asylsökande, verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut och möjligheten till förvar samt viseringsfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

69 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-03-14
Justering: 2017-04-18
Trycklov: 2017-04-24
Reservationer 49
Betänkande 2016/17:SfU15

Nej till motioner om migration och asylpolitik (SfU15)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om migration och asylpolitik. Skälen är att utskottet inte tycker att förslagen bör genomföras och i vissa fall att det redan pågår ett arbete på området. Motionerna handlar bland annat om flyktingpolitiken, samarbetet inom EU, rätten till uppehållstillstånd för skyddsbehövande, mottagandet av asylsökande, verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut och möjligheten till förvar samt viseringsfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-04-26
Debatt i kammaren: 2017-04-27
4

Beslut

Beslut: 2017-04-27
18 förslagspunkter, 13 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 27 april 2017

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Migrations- och flyktingpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1065 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 3 och 4,

2016/17:1068 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 1,

2016/17:1079 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 17,

2016/17:1200 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2974 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkandena 1, 2, 10 och 11,

2016/17:3302 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkandena 1 och 19,

2016/17:3344 av Sofia Fölster (M) yrkande 5,

2016/17:3384 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 1 och

2016/17:3409 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 13 och 25.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (C)
Reservation 3 (V)
Reservation 4 (L)
Reservation 5 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 1 24
M 62 0 2 20
SD 0 0 34 13
MP 23 0 0 2
C 0 17 0 5
V 0 0 16 5
L 0 0 13 6
KD 0 0 15 1
- 0 0 0 2
Totalt 173 17 81 78


2. Tidsbegränsade uppehållstillstånd m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3371 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 1, 2 och 4 samt

2016/17:3409 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 24.

Reservation 6 (M, SD)

3. Återkallelse av uppehållstillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3387 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 19.

Reservation 7 (M, SD)

4. Kartläggning av skuggsamhällen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3371 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 27.

Reservation 8 (M, SD)

5. Vissa migrationspolitiska frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:762 av Richard Jomshof (SD),

2016/17:763 av Richard Jomshof (SD),

2016/17:2545 av David Lång och Mikael Jansson (båda SD) yrkande 1,

2016/17:3296 av Martin Kinnunen (SD),

2016/17:3302 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 27,

2016/17:3384 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 9 och

2016/17:3409 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 9-11 och 43.

Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (KD)

6. Människosmuggling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1200 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 13,

2016/17:1315 av Maria Ferm och Emma Hult (båda MP),

2016/17:2303 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 22,

2016/17:3371 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 5 och

2016/17:3388 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 32.

Reservation 11 (M, SD)
Reservation 12 (V)

7. Hjälp till olovlig vistelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2303 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 12.

Reservation 13 (SD)

8. Det gemensamma europeiska asylsystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1065 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 1,

2016/17:1077 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2,

2016/17:1079 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 19 och 25,

2016/17:1200 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 3 och 12,

2016/17:1424 av Désirée Pethrus (KD) yrkandena 2, 4 och 6-8,

2016/17:2767 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 17,

2016/17:2791 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 3,

2016/17:2974 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkandena 4-6,

2016/17:3302 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkandena 36-38 och

2016/17:3371 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 34-36.

Reservation 14 (M)
Reservation 15 (C)
Reservation 16 (V)
Reservation 17 (L)
Reservation 18 (KD)

9. Fri rörlighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2890 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkandena 1 och 2,

2016/17:3212 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 1 och

2016/17:3409 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 48-52.

Reservation 19 (SD)
Reservation 20 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 24
M 64 0 0 20
SD 0 34 0 13
MP 23 0 0 2
C 18 0 0 4
V 16 0 0 5
L 13 0 0 6
KD 0 0 15 1
- 0 0 0 2
Totalt 223 34 15 77


10. Skyddsbehövande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:136 av Amineh Kakabaveh (V) yrkande 8,

2016/17:932 av Hillevi Larsson (S),

2016/17:1079 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 18,

2016/17:1157 av Lars Eriksson (S),

2016/17:1200 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 20,

2016/17:1714 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkandena 1, 2, 4 och 6 samt

2016/17:3302 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 28.

Reservation 21 (V, L)
Reservation 22 (KD)

11. Asylprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1065 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 16,

2016/17:1200 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 15, 19, 21 och 22,

2016/17:1348 av Hanna Wigh (SD) yrkandena 4 och 5,

2016/17:1424 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 5,

2016/17:1500 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkandena 8 och 9,

2016/17:1714 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkandena 3, 5 och 7,

2016/17:1795 av Fredrik Schulte (M),

2016/17:1999 av Robert Hannah och Christina Örnebjär (båda L) yrkande 1,

2016/17:2471 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 12 och 13,

2016/17:2973 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkandena 5 och 6,

2016/17:2975 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkandena 8 och 9,

2016/17:3302 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkandena 2-5, 10, 11 och 26,

2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 2 och 4,

2016/17:3384 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 2 och

2016/17:3409 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 17.

Reservation 23 (M)
Reservation 24 (SD)
Reservation 25 (C)
Reservation 26 (V)
Reservation 27 (L)
Reservation 28 (KD)

12. Resehandlingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3371 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 20.

Reservation 29 (M, SD)

13. Mottagande av asylsökande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:611 av Robert Hannah (L),

2016/17:789 av Richard Jomshof (SD),

2016/17:1019 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2016/17:1065 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 12, 13 och 17,

2016/17:1068 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2,

2016/17:1078 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 13,

2016/17:1079 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 20,

2016/17:1152 av Åsa Eriksson m.fl. (S),

2016/17:1153 av Magnus Manhammar (S),

2016/17:1164 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S),

2016/17:1348 av Hanna Wigh (SD) yrkandena 1-3,

2016/17:1349 av Hanna Wigh (SD) yrkandena 1-4,

2016/17:1500 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkande 7,

2016/17:1830 av Robert Hannah (L) yrkandena 2-6 och 8,

2016/17:1867 av Emanuel Öz (S),

2016/17:1999 av Robert Hannah och Christina Örnebjär (båda L) yrkandena 2-4,

2016/17:2401 av Sara-Lena Bjälkö (SD),

2016/17:2415 av Markus Wiechel (SD),

2016/17:2471 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 2 och 27-29,

2016/17:2724 av Erik Bengtzboe (M),

2016/17:2973 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkandena 33 och 37,

2016/17:3302 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkandena 9 och 29,

2016/17:3348 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 9,

2016/17:3351 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 1,

2016/17:3371 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 13 och 15,

2016/17:3398 av Désirée Pethrus (KD) yrkandena 1 och 2 samt

2016/17:3409 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 14 och 19.

Reservation 30 (M)
Reservation 31 (SD)
Reservation 32 (C)
Reservation 33 (V)
Reservation 34 (L)
Reservation 35 (KD)

14. Verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:173 av Richard Jomshof (SD) yrkande 1,

2016/17:865 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 37,

2016/17:1065 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 11,

2016/17:1655 av Emanuel Öz (S) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2307 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD),

2016/17:3302 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkandena 21, 22 och 24,

2016/17:3346 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 25,

2016/17:3371 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 16, 23 och 24 samt

2016/17:3409 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 26-29 och 34.

Reservation 36 (M)
Reservation 37 (SD)
Reservation 38 (C)
Reservation 39 (L)
Reservation 40 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 37 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 24
M 0 0 64 20
SD 0 34 0 13
MP 23 0 0 2
C 0 0 18 4
V 16 0 0 5
L 0 0 13 6
KD 0 0 15 1
- 0 0 0 2
Totalt 128 34 110 77


15. Preskriptionstid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2339 av Kent Ekeroth (SD),

2016/17:3371 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 25 och

2016/17:3409 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 30.

Reservation 41 (M, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 41 (M, SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 24
M 0 64 0 20
SD 0 34 0 13
MP 23 0 0 2
C 18 0 0 4
V 16 0 0 5
L 13 0 0 6
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 2
Totalt 174 98 0 77


16. Utvisning på grund av brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1769 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 21,

2016/17:1830 av Robert Hannah (L) yrkande 7,

2016/17:2039 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD),

2016/17:2065 av Edward Riedl (M),

2016/17:2303 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 4,

2016/17:2547 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD),

2016/17:2570 av Ellen Juntti och Jan Ericson (båda M),

2016/17:3346 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 20,

2016/17:3371 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 31 och 33 samt

2016/17:3388 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 30.

Reservation 42 (M)
Reservation 43 (SD)
Reservation 44 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 43 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 24
M 0 0 64 20
SD 0 34 0 13
MP 23 0 0 2
C 18 0 0 4
V 16 0 0 5
L 13 0 0 6
KD 0 0 15 1
- 0 0 0 2
Totalt 159 34 79 77


17. Prövning av verkställighetshinder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3371 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 32.

Reservation 45 (M, SD)

18. Visering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:159 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 9,

2016/17:1200 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 10 och 11,

2016/17:1424 av Désirée Pethrus (KD) yrkandena 1 och 3,

2016/17:1616 av Magnus Manhammar (S),

2016/17:2019 av Robert Hannah och Birgitta Ohlsson (båda L) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2300 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 1,

2016/17:2860 av Désirée Pethrus och Caroline Szyber (båda KD) yrkande 3,

2016/17:2974 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkandena 3, 7, 8 och 14,

2016/17:3063 av Rickard Nordin (C) yrkande 5 och

2016/17:3302 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 39.

Reservation 46 (SD)
Reservation 47 (C)
Reservation 48 (V)
Reservation 49 (KD)