Migration och asylpolitik

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 april 2019

Beslut

Brott bör kunna leda till utvisning i fler fall (SfU16)

Regeringen bör ta fram ett förslag som möjliggör utvisning på grund av brott i fler fall än i dag.

Riksdagen riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att se över lagstiftningen på området.

Riksdagen anser att utlänningar som begår grova brott bör kunna utvisas oavsett om det finns risk för återfallsbrottslighet eller inte. Utvisning bör också kunna komma i fråga oftare när det gäller till exempel brott med hat- och hedersmotiv.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2018 om migration och asylpolitik. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motioner med tillkännagivande om att utvisning på grund av brott bör användas i fler fall. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

66 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-03-26
Justering: 2019-03-28
Trycklov: 2019-04-03
Reservationer 49
Betänkande 2018/19:SfU16

Alla beredningar i utskottet

2019-03-26, 2019-03-12, 2019-03-07

Brott bör kunna leda till utvisning i fler fall (Sfu16)

Regeringen bör ta fram ett förslag som möjliggör utvisning på grund av brott i fler fall än idag.

Det anser socialförsäkringsutskottet som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att se över lagstiftningen på området.

Utskottet anser att utlänningar som begår grova brott bör kunna utvisas oavsett om det finns risk för återfallsbrottslighet eller inte. Utvisning bör också kunna komma i fråga oftare när det gäller till exempel brott med hat- och hedersmotiv.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2018 om migration och asylpolitik. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-05
Debatt i kammaren: 2019-04-09
4

Beslut

Beslut: 2019-04-11
19 förslagspunkter, 13 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 april 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Migrations- och flyktingpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:36 av Richard Jomshof (SD),

2018/19:266 av Richard Jomshof (SD),

2018/19:297 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1, 2 och 4,

2018/19:516 av Robert Hannah och Juno Blom (båda L) yrkande 1,

2018/19:756 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 23 och 24,

2018/19:768 av Boriana Åberg (M),

2018/19:1124 av Edward Riedl (M),

2018/19:1425 av Alexandra Anstrell (M) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2227 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 21,

2018/19:2322 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkandena 2-5,

2018/19:2462 av Lars Beckman och Ellen Juntti (båda M),

2018/19:2484 av Helena Vilhelmsson (C) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2552 av Rickard Nordin (C) yrkande 5,

2018/19:2765 av Mikael Oscarsson (KD) yrkande 4,

2018/19:2768 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkandena 2, 3 och 12,

2018/19:2839 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkandena 5 och 6,

2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 13,

2018/19:2921 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 1-6, 18-20, 54 och 55,

2018/19:2922 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkandena 1-4, 8 och 15,

2018/19:2986 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 1, 3, 5-7, 11, 12 och 19,

2018/19:2987 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 1 och

2018/19:2990 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 1, 3-5, 14 och 22-24.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)
Reservation 4 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 0 60 0 10
SD 0 0 54 8
C 28 0 0 3
V 0 0 25 3
KD 0 0 20 2
L 15 0 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 142 60 99 48


2. Återkallelse av uppehållstillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2921 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 14-16,

2018/19:2986 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 13 och 14 samt

2018/19:2987 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 11.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)

3. Kvotflyktingsystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:436 av Markus Wiechel och Sara Seppälä (båda SD),

2018/19:516 av Robert Hannah och Juno Blom (båda L) yrkande 2,

2018/19:2986 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 10 och

2018/19:2990 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 7 (SD)

4. EU:s asyl- och migrationspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:297 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 20-27 och 31-33,

2018/19:1992 av Magnus Manhammar (S),

2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 14,

2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 16 och 17,

2018/19:2768 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkandena 29-31,

2018/19:2839 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkandena 1-3,

2018/19:2921 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 57, 58, 63 och 64 samt

2018/19:2922 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkandena 5, 7 och 9.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (V)
Reservation 10 (KD)
Reservation 11 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 0 0 60 10
SD 54 0 0 8
C 28 0 0 3
V 0 0 26 2
KD 0 0 20 2
L 0 15 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 181 15 106 47


5. Fri rörlighet för EU-medborgare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:362 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2473 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 1,

2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 23,

2018/19:2866 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 2,

2018/19:2921 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 66 och

2018/19:2987 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 15 och 16.

Reservation 12 (M)
Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (KD)
Reservation 15 (L)

6. Fri rörlighet och de sociala trygghetssystemen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2921 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 67.

Reservation 16 (M, SD)

7. Asylprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:297 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 10, 14-17 och 19,

2018/19:2768 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkandena 5 och 20,

2018/19:2921 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 10-12, 36 och 38,

2018/19:2922 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 10,

2018/19:2986 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 4 och

2018/19:2990 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 6, 7 och 20.

Reservation 17 (M)
Reservation 18 (SD)
Reservation 19 (V)
Reservation 20 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 0 0 60 10
SD 0 0 54 8
C 28 0 0 3
V 0 0 26 2
KD 0 20 0 2
L 15 0 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 142 20 140 47


8. Straff och kontrollåtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:133 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 22,

2018/19:136 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 12,

2018/19:2921 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 21 och 32,

2018/19:2986 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 16 och

2018/19:2987 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 2, 9 och 10.

Reservation 21 (M)
Reservation 22 (SD)

9. Rättssäker handläggning i ärenden om skyddsbehov på grund av religiös uppfattning eller sexuell läggning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:174 av Hans Eklind och Lars Adaktusson (båda KD) yrkande 2,

2018/19:297 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 13,

2018/19:2768 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 21 och

2018/19:2839 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 7.

Reservation 23 (C, V, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (C, V, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 60 0 0 10
SD 3 0 51 8
C 0 28 0 3
V 0 26 0 2
KD 0 20 0 2
L 15 0 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 177 74 51 47


10. Övrigt om handläggningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:297 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 12, 39 och 40,

2018/19:483 av Robert Hannah och Arman Teimouri (båda L) yrkandena 1, 3 och 5,

2018/19:2227 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkandena 20 och 22,

2018/19:2297 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) yrkande 5,

2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 18 och

2018/19:2768 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 24 (V)
Reservation 25 (KD)
Reservation 26 (L)

11. Barn och unga i asylprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:220 av Jörgen Grubb (SD),

2018/19:297 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 3, 6-9 och 11,

2018/19:2300 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2594 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 12,

2018/19:2921 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 13 och

2018/19:2990 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 8.

Reservation 27 (M)
Reservation 28 (SD)

12. Rätten för asylsökande att arbeta

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:601 av Maria Ferm (MP) yrkandena 1 och 2,

2018/19:756 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 13 och 14,

2018/19:1398 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 1,

2018/19:2727 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 8,

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 5,

2018/19:2839 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkandena 10 och 11 samt

2018/19:2984 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 12.

Reservation 29 (M, C, KD, L)
Reservation 30 (SD)
Reservation 31 (V)

13. Identitetskrav för arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2768 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 8 och

2018/19:2922 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 18.

Reservation 32 (KD)
Reservation 33 (L)

14. Mottagande av asylsökande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:34 av Richard Jomshof (SD),

2018/19:756 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 1, 26 och 27,

2018/19:2300 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 5,

2018/19:2768 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkandena 7 och 9,

2018/19:2915 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 27,

2018/19:2921 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 39-42,

2018/19:2922 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 17 och

2018/19:2990 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 10 och 13.

Reservation 34 (M)
Reservation 35 (SD)
Reservation 36 (V)
Reservation 37 (KD)

15. Eget boende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:329 av Markus Wiechel (SD),

2018/19:491 av Robert Hannah (L),

2018/19:622 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S),

2018/19:1120 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkande 3,

2018/19:1960 av Olle Thorell m.fl. (S),

2018/19:2142 av Hillevi Larsson m.fl. (S),

2018/19:2768 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 22,

2018/19:2839 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 9,

2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 5,

2018/19:2922 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkandena 19 och 20,

2018/19:2923 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 32 och

2018/19:2990 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 16.

Reservation 38 (M)
Reservation 39 (SD)
Reservation 40 (KD)

16. Asylboende och utsatta grupper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:483 av Robert Hannah och Arman Teimouri (båda L) yrkandena 2 och 4,

2018/19:516 av Robert Hannah och Juno Blom (båda L) yrkandena 3 och 4,

2018/19:523 av Robert Hannah och Juno Blom (båda L) yrkandena 2-6, 8 och 9,

2018/19:756 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 3,

2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 19,

2018/19:2843 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkandena 28 och 30,

2018/19:2915 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 14,

2018/19:2922 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 16 och

2018/19:2990 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 18 och 19.

Reservation 41 (SD)
Reservation 42 (V)
Reservation 43 (KD)

17. Verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:134 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 22,

2018/19:136 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 27 och 29,

2018/19:297 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 41 och 42,

2018/19:1353 av Josef Fransson (SD),

2018/19:2728 av Maria Ferm m.fl. (MP),

2018/19:2768 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkandena 15, 16 och 18,

2018/19:2921 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 8, 17, 24-26, 29-31 och 43,

2018/19:2922 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 21,

2018/19:2986 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 15 och 20,

2018/19:2987 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 6, 7, 12 och 14 samt

2018/19:2990 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 9 och 11.

Reservation 44 (M)
Reservation 45 (SD)
Reservation 46 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 45 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 0 0 60 10
SD 0 54 0 8
C 28 0 0 3
V 0 0 26 2
KD 20 0 0 2
L 15 0 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 162 54 86 47


18. Utvisning på grund av brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:136 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 24-26,

2018/19:523 av Robert Hannah och Juno Blom (båda L) yrkande 7,

2018/19:735 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 23,

2018/19:869 av Edward Riedl (M),

2018/19:1902 av Louise Meijer (M),

2018/19:2594 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 13,

2018/19:2596 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 24 och 25,

2018/19:2639 av Ellen Juntti m.fl. (M),

2018/19:2869 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkandena 6-8,

2018/19:2870 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 9,

2018/19:2921 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 47-53 och

2018/19:2923 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 20.

Reservation 47 (M)
Reservation 48 (SD)
Reservation 49 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 49 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 0 0 60 10
SD 0 0 54 8
C 28 0 0 3
V 25 1 0 2
KD 20 0 0 2
L 0 15 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 172 16 114 47


19. Utvisning på grund av brott i fler fall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att utvisning på grund av brott bör användas i fler fall och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2018/19:1898 av Louise Meijer (M),

2018/19:2469 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 4,

2018/19:2596 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 23,

2018/19:2765 av Mikael Oscarsson (KD) yrkande 5,

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 50,

2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 15,

2018/19:2870 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 8 och

2018/19:2921 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 46.