Migration och asylpolitik

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 2020

Beslut

Nej till förslag om migration och asylpolitik (SfU20)

Riksdagen sa nej till cirka 210 förslag i motioner om migration och asylpolitik från den allmänna motionstiden 2019. Förslagen handlar exempelvis om svensk migrationspolitik, samarbetet i EU om asyl- och migrationsfrågor, den fria rörligheten för EU-medborgare, asylprocessen, mottagande av asylsökande och om utvisning på grund av brott.

Anledningen till att riksdagen sa nej till förslagen är att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp eller att regelverken redan är tillräckligt väl utformade.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

61 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-03-26
Justering: 2020-04-23
Trycklov: 2020-04-23
Reservationer 41
Betänkande 2019/20:SfU20

Nej till förslag om migration och asylpolitik (SfU20)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 210 förslag i motioner om migration och asylpolitik från den allmänna motionstiden 2019. Förslagen handlar exempelvis om svensk migrationspolitik, samarbetet i EU om asyl- och migrationsfrågor, den fria rörligheten för EU-medborgare, asylprocessen, mottagande av asylsökande och om utvisning på grund av brott.

Anledningen till att utskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslagen är att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp eller att regelverken redan är tillräckligt väl utformade.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-28
Debatt i kammaren: 2020-04-29
4

Beslut

Beslut: 2020-04-29
16 förslagspunkter, 14 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 29 april 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Migrations- och flyktingpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:524 av Richard Jomshof (SD),

2019/20:577 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkande 2,

2019/20:1756 av Helena Vilhelmsson m.fl. (C),

2019/20:1957 av Arman Teimouri (L) yrkandena 1 och 2,

2019/20:2683 av Richard Jomshof (SD),

2019/20:2988 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkandena 2, 4, 5 och 26,

2019/20:3051 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 1-4, 12, 15, 31 och 32,

2019/20:3059 av Fredrik Schulte (M) yrkandena 1 och 3,

2019/20:3119 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 1, 3, 6-9, 14 och 21,

2019/20:3121 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2019/20:3147 av Markus Wiechel och Sara Gille (båda SD),

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 34 och

2019/20:3368 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)
Reservation 4 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 0 0 4 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 27 11 17 294


2. Giltighetstiden för uppehållstillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:220 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 23 och 24,

2019/20:2833 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 3,

2019/20:2988 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 3,

2019/20:3051 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 30,

2019/20:3119 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 13 och

2019/20:3368 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 3-5.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (V)

3. Återkallelse av uppehållstillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2417 av Jan Ericson och Ellen Juntti (båda M),

2019/20:3051 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 28,

2019/20:3119 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 15 och 16,

2019/20:3121 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 13 och 14 samt

2019/20:3368 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 9 och 10.

Reservation 8 (M, KD)
Reservation 9 (SD)

4. Straff för människosmuggling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:541 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 31,

2019/20:554 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 22,

2019/20:3119 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 18,

2019/20:3121 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 3 och 12 samt

2019/20:3368 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 21.

Reservation 10 (M, KD)
Reservation 11 (SD)

5. EU:s asyl- och migrationspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:529 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 3,

2019/20:1241 av Magnus Manhammar (S),

2019/20:2055 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 9,

2019/20:2988 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkandena 33-36,

2019/20:3244 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkandena 1-3,

2019/20:3302 av Teres Lindberg m.fl. (S) yrkande 5 och

2019/20:3368 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 37 och 38.

Reservation 12 (M)
Reservation 13 (C)
Reservation 14 (KD)
Reservation 15 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 10 0 0 52
C 0 0 5 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 33 3 19 294


6. Fri rörlighet för EU-medborgare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1550 av Pernilla Stålhammar (MP),

2019/20:2734 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 1 och 5,

2019/20:2758 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 16,

2019/20:3066 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 2,

2019/20:3121 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 19 och 20 samt

2019/20:3204 av Markus Wiechel och Sara Gille (båda SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 16 (M)
Reservation 17 (SD)
Reservation 18 (KD)
Reservation 19 (L)

7. Utvisning av EU-medborgare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2840 av Boriana Åberg (M) yrkande 4,

2019/20:3061 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 14 och

2019/20:3368 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 32.

Reservation 20 (M, SD)

8. Asylprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:899 av Lars Beckman och Ellen Juntti (båda M),

2019/20:1358 av Alexandra Anstrell (M) yrkandena 1 och 2,

2019/20:2841 av Boriana Åberg (M),

2019/20:2946 av Edward Riedl (M),

2019/20:2988 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 10,

2019/20:3051 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 7, 8, 11 och 13,

2019/20:3119 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 4 och 5 samt

2019/20:3368 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 8 och 14.

Reservation 21 (M)
Reservation 22 (SD)
Reservation 23 (KD)

9. Vissa typer av skyddsskäl

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1268 av Aylin Fazelian (S),

2019/20:1978 av Arman Teimouri (L) yrkande 1,

2019/20:2758 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 11,

2019/20:2988 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 23 och

2019/20:3303 av Leila Ali-Elmi m.fl. (MP) yrkande 5.

Reservation 24 (KD)
Reservation 25 (L)

10. Barn och unga i asylprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:725 av Jörgen Grubb (SD),

2019/20:2745 av Juno Blom m.fl. (L) yrkande 9,

2019/20:2988 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 11 och

2019/20:3051 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 10.

Reservation 26 (M, KD)
Reservation 27 (SD)

11. Rätten för asylsökande att arbeta

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:220 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 12 och 13 samt

2019/20:2988 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 8.

Reservation 28 (V)
Reservation 29 (KD)

12. Ersättning till offentligt biträde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3368 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 28.

Reservation 30 (M, SD)

13. Mottagande av asylsökande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:220 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 1, 3-5 och 26-28,

2019/20:1196 av Jasenko Omanovic och Malin Larsson (båda S),

2019/20:1957 av Arman Teimouri (L) yrkandena 3 och 4,

2019/20:1978 av Arman Teimouri (L) yrkandena 2-4,

2019/20:2684 av Richard Jomshof (SD),

2019/20:2758 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 12,

2019/20:2988 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkandena 7 och 9,

2019/20:3051 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 16, 18 och 22-26,

2019/20:3119 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 12,

2019/20:3124 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkandena 9 och 21 samt

2019/20:3368 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 24-26.

Reservation 31 (M)
Reservation 32 (SD)
Reservation 33 (V)
Reservation 34 (KD)
Reservation 35 (L)

14. Verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:535 av Magnus Jacobsson (KD),

2019/20:541 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 16, 18 och 20,

2019/20:555 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 24 och 25,

2019/20:577 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkande 3,

2019/20:761 av Markus Wiechel m.fl. (SD),

2019/20:1179 av Viktor Wärnick (M),

2019/20:1978 av Arman Teimouri (L) yrkande 5,

2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkande 27,

2019/20:2882 av Boriana Åberg (M) yrkandena 1-4,

2019/20:2988 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkandena 12, 17 i denna del och 19,

2019/20:3051 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 5, 17, 19-21 och 29,

2019/20:3059 av Fredrik Schulte (M) yrkandena 2, 6 och 7,

2019/20:3119 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 17 och 22,

2019/20:3121 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 8, 9, 11, 15, 17 och 18 samt

2019/20:3368 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 6, 11-13, 16, 19, 20 och 27.

Reservation 36 (M)
Reservation 37 (SD)
Reservation 38 (KD)

15. Utvisning på grund av brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:541 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 14, 15 och 17,

2019/20:555 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 23,

2019/20:722 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 2 och 3,

2019/20:823 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 18,

2019/20:897 av Lars Beckman m.fl. (M),

2019/20:1074 av Louise Meijer (M),

2019/20:1906 av Josefin Malmqvist (M) yrkande 2,

2019/20:2016 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 18,

2019/20:2370 av Ellen Juntti (M),

2019/20:2840 av Boriana Åberg (M) yrkandena 1-3,

2019/20:2936 av Edward Riedl (M),

2019/20:2988 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 17 i denna del,

2019/20:3056 av Richard Jomshof (SD) yrkande 1,

2019/20:3059 av Fredrik Schulte (M) yrkande 5,

2019/20:3061 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 13,

2019/20:3068 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 6-8,

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 30 och

2019/20:3368 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 30, 31 och 34-36.

Reservation 39 (M)
Reservation 40 (SD)
Reservation 41 (KD)

16. Visering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:11 av Magnus Jacobsson (KD) yrkande 1,

2019/20:436 av Rickard Nordin (C) yrkande 5 och

2019/20:1859 av Adnan Dibrani (S).