Migration och asylpolitik

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2020/21:SfU20

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 14 april 2021

Nästa händelse: Beredning 25 mars 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

73 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-03-25
Justering: 2021-04-06
Betänkande 2020/21:SfU20

Alla beredningar i utskottet

2021-03-25, 2021-03-02
3

Debatt

Bordläggning: 2021-04-13
Debatt i kammaren: 2021-04-14
4

Beslut

Beslut: 2021-04-14