Militära frågor och frågor om Försvarsmaktens personal

Försvarsutskottets betänkande 2020/21:FöU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 februari 2021

Beslut

Regeringen bör underlätta för reservofficerare att få tjänstledigt (FöU8)

Regeringen bör vidta åtgärder för att underlätta och stärka reservofficerares rätt till tjänstledighet från sina ordinarie arbeten för att kunna tjänstgöra inom Försvarsmakten. Det anser riksdagen, som riktade ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Tillkännagivandet gjordes när riksdagen behandlade ett femtiotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag, som bland annat handlar om personalförsörjning, veteranfrågor, miljöfrågor och militär övningsverksamhet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till ett motionsyrkande med tillkännagivande till regeringen om reservofficerares rätt till tjänstledighet. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

21 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-01-21
Justering: 2021-01-28
Trycklov: 2021-02-01
Reservationer 11
Betänkande 2020/21:FöU8

Alla beredningar i utskottet

2021-01-21, 2021-01-14

Regeringen bör underlätta för reservofficerare att få tjänstledigt (FöU8)

Regeringen bör vidta åtgärder för att underlätta och stärka reservofficerares rätt till tjänstledighet från sina ordinarie arbeten för att kunna tjänstgöra inom Försvarsmakten. Det anser försvarsutskottet, som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Förslaget om tillkännagivande lades fram när försvarsutskottet behandlade ett femtiotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag, som bland annat handlar om personalförsörjning, veteranfrågor, miljöfrågor och militär övningsverksamhet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-02-10
Debatt i kammaren: 2021-02-11
4

Beslut

Beslut: 2021-02-25
13 förslagspunkter, 7 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 25 februari 2021

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Reservofficerare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det utskottet anför  om reservofficerares rätt till tjänstledighet och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2020/21:3443 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 3.

2. Medinflytande för totalförsvarspliktiga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:304 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V).

Reservation 1 (M, V, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, V, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 0 3 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 1 0 1
Totalt 34 22 0 293


3. Översyn av systemet med adjutanter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:127 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) yrkande 4 och

2020/21:94 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 2 (V)

4. Veteraner och veteranstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3443 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkandena 9 och 11.

Reservation 3 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 45 11 0 293


5. Personal i EU:s insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3266 av Allan Widman m.fl. (L) yrkande 5.

Reservation 4 (L)

6. Svenskt veterancentrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2775 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 38.

Reservation 5 (M, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 42 14 0 293


7. Veteraners villkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2950 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 5.

Reservation 6 (C)

8. Villkor för civilanställda i internationell tjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3266 av Allan Widman m.fl. (L) yrkande 4.

Reservation 7 (M, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (M, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 39 17 0 293


9. Övningsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3447 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 14.

Reservation 8 (M)

10. Vind- och vågkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:388 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 3 och

2020/21:2944 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 12.

Reservation 9 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 10 0 1 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 50 5 1 293


11. Sanering av militärflygplatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:730 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 19.

12. Miljötillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:877 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkande 46,

2020/21:1608 av Lars Thomsson (C) och

2020/21:3443 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 16.

Reservation 10 (M, SD)
Reservation 11 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (M, SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 10 0 52
C 0 0 5 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 30 21 5 293


13. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:191 av Matheus Enholm och Josef Fransson (båda SD),

2020/21:877 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkandena 12 och 28,

2020/21:2321 av Boriana Åberg (M),

2020/21:2377 av Johan Löfstrand m.fl. (S),

2020/21:2763 av Ann-Sofie Alm (M),

2020/21:2775 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 14-16, 19, 25 och 37,

2020/21:2987 av David Josefsson (M) yrkandena 1 och 2,

2020/21:3041 av Annicka Engblom (M) yrkandena 1 och 2,

2020/21:3087 av Edward Riedl (M),

2020/21:3266 av Allan Widman m.fl. (L) yrkandena 2 och 3,

2020/21:3438 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1-3 och

2020/21:3443 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkandena 1, 2, 4-8, 10 och 15.