Militära frågor

Försvarsutskottets betänkande 2016/17:FöU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 mars 2017

Beslut

Riksdagen vill ha översyn av regional civil-militär samverkan (FöU6)

En av Försvarsmaktens uppgifter är att hjälpa det övriga samhället vid allvarliga olyckor och kriser i fredstid. Riksdagen anser att det är viktigt att arbetet med att förbättra samverkan på det regionala planet fortsätter och intensifieras. Därför uppmanade riksdagen i ett tillkännagivande regeringen att se över den regionala civil-militära samverkan.

Riksdagen uppmanade samtidigt i ett tillkännagivande regeringen att se över hur Försvarsmaktens behov av övnings- och skjutfält kan tillgodoses. Översynen bör även behandla möjligheterna att öka intensiteten i verksamheten på skjutfält och i övningsområden vid ett försämrat säkerhetsläge.

Riksdagen riktade också ett tillkännagivande till regeringen om att den bör klargöra för Försvarsmakten att försvarsmusikens uppgift, utöver att medverka i statsceremonier, även är att medverka nationellt och internationellt i förbandsspelningar och konserter för det civila samhället.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden med tre tillkännagivanden till regeringen om dels en översyn av civil-militära frågor och stöd till samhället, dels övnings- och skjutfält, dels försvarsmusiken. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

27 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-02-02
Justering: 2017-02-16
Trycklov: 2017-02-23
Reservationer 23
Betänkande 2016/17:FöU6

Alla beredningar i utskottet

2017-02-02, 2017-01-26, 2017-01-19

Försvarsutskottet vill ha översyn av regional civil-militär samverkan (FöU6)

En av Försvarsmaktens uppgifter är att hjälpa det övriga samhället vid allvarliga olyckor och kriser i fredstid. Försvarsutskottet anser att det är viktigt att arbetet med att förbättra samverkan på det regionala planet fortsätter och intensifieras. Därför föreslår utskottet att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att se över den regionala civil-militära samverkan.

Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att se över hur Försvarsmaktens behov av övnings- och skjutfält kan tillgodoses. Översynen bör även behandla möjligheterna att öka intensiteten i verksamheten på skjutfält och i övningsområden vid ett försämrat säkerhetsläge.

Försvarsutskottet föreslår också att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande till regeringen om att den bör klargöra för Försvarsmakten att försvarsmusikens uppgift, utöver att medverka i statsceremonier, även är att medverka nationellt och internationellt i förbandsspelningar och konserter för det civila samhället.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-03-01
Debatt i kammaren: 2017-03-02
4

Beslut

Beslut: 2017-03-15
17 förslagspunkter, 10 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 mars 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Försvarsmaktsorganisationen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:797 av Jenny Petersson m.fl. (M) yrkande 2,

2016/17:1084 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 10,

2016/17:1423 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) yrkande 1,

2016/17:2082 av Edward Riedl (M),

2016/17:2171 av Johan Büser (S) och

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 5-8, 10, 49 och 56.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 73 0 0 11
SD 1 40 0 6
MP 22 0 0 3
C 17 0 0 5
V 18 0 0 3
L 0 0 16 3
KD 14 0 0 2
- 0 1 0 1
Totalt 243 41 16 49


2. Övningsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2824 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 9, 11, 12 och 16,

2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 32 och 80,

2016/17:2497 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 10, 11 och 16 samt

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 58.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (KD)

3. Utländsk verksamhet på svenska övnings- och skjutfält

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:140 av Stig Henriksson m.fl. (V) yrkande 8,

2015/16:622 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) och

2016/17:3204 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 19.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 0 0 73 11
SD 41 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 17 0 0 5
V 0 18 0 3
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 209 18 73 49


4. Övningsverksamhet på Gotland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:599 av Hanna Westerén (S),

2015/16:2824 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 17,

2016/17:1471 av Erik Ottoson (M) yrkandena 1 och 2 samt

2016/17:2497 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 14, 17 och 20.

Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (KD)

5. Försvarsmaktens samverkan med polis och näringsliv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3204 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 14 och

2016/17:3205 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 9 (M, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (M, SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 0 73 0 11
SD 0 41 0 6
MP 22 0 0 3
C 17 0 0 5
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 1 0 1
Totalt 185 115 0 49


6. Översyn av civil-militär samverkan och av stödet till samhället

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en översyn av civil-militära frågor och stöd till samhället och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:2172 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 21 och

2016/17:2092 av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD) yrkandena 2, 4 och 5.

Reservation 10 (S, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (S, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 1 97 0 15
M 73 0 0 11
SD 41 0 0 6
MP 0 22 0 3
C 17 0 0 5
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 180 119 0 50


7. Samverkan mot terrorangrepp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2871 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 12.

8. Utbildning och översyner av stridskraftsutvecklingen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2497 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 21, 22, 24, 26-29 och 31 samt

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 33-36, 42, 45 och 47.

Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (KD)

9. Hemvärnet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2172 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 17,

2016/17:3204 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 24 och 25 samt

2016/17:3246 av Anders Hansson (M).

Reservation 13 (M)
Reservation 14 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 0 73 0 11
SD 1 0 40 6
MP 22 0 0 3
C 17 0 0 5
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 1 1
Totalt 186 73 41 49


10. Internationellt genusperspektiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 25,

2016/17:159 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 16 och 18 samt

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 22.

Reservation 15 (SD)
Reservation 16 (V)

11. Övnings- och skjutfält

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om övnings- och skjutfält och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2015/16:2171 av Allan Widman m.fl. (FP, M, C, KD) yrkande 5.

Reservation 17 (S, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (S, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 98 0 15
M 73 0 0 11
SD 41 0 0 6
MP 1 21 0 3
C 17 0 0 5
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 181 119 0 49


12. Vindkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2495 av Mikael Oscarsson (KD) och

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 57.

Reservation 18 (SD)

13. Frivilligorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2824 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 4,

2016/17:2497 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 4,

2016/17:3204 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 26 och

2016/17:3207 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 6.

Reservation 19 (M)
Reservation 20 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 73 0 11
SD 41 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 17 0 0 5
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 0 0 14 2
- 1 0 0 1
Totalt 211 73 14 51


14. Förvaring av vapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2617 av Mikael Jansson och Jeff Ahl (båda SD) yrkandena 1 och 2 samt

2016/17:2569 av Jeff Ahl (SD) yrkandena 1-3.

Reservation 21 (SD)

15. Försvarsmaktens uniformsreglemente

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2568 av Jeff Ahl m.fl. (SD).

Reservation 22 (SD)

16. Försvarsmusiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om försvarsmusiken och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2015/16:32 av Stig Henriksson m.fl. (V).

17. Prio

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 43.

Reservation 23 (SD)