Militära frågor

Försvarsutskottets betänkande 2018/19:FöU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 april 2019

Beslut

Nej till motioner om militära frågor (FöU9)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2018 om militära frågor. Anledningen är bland annat att arbete och utredningar redan pågår inom området.

Motionerna handlar till exempel om Försvarsmaktens organisation, hemvärnet, övnings- och skjutfält och stöd till polisen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-03-14
Justering: 2019-03-28
Trycklov: 2019-03-28
Reservationer 17
Betänkande 2018/19:FöU9

Alla beredningar i utskottet

2019-03-14, 2019-03-05

Nej till motioner om militära frågor (FöU9)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2018 om militära frågor. Anledningen är bland annat att arbete och utredningar redan pågår inom området.

Motionerna handlar till exempel om Försvarsmaktens organisation, hemvärnet, övnings- och skjutfält och stöd till polisen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-02
Debatt i kammaren: 2019-04-03
4

Beslut

Beslut: 2019-04-03
13 förslagspunkter, 8 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 april 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Försvarsmaktsorganisationen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:766 av Roger Richtoff m.fl. (SD) yrkandena 4, 18-20, 22 och 24,

2018/19:912 av Edward Riedl (M),

2018/19:1177 av Boriana Åberg m.fl. (M),

2018/19:1278 av David Josefsson (M),

2018/19:2472 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 20 och 22 samt

2018/19:2840 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 5.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (C)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 62 0 0 8
SD 0 62 0 0
C 0 0 28 3
V 26 0 0 2
KD 3 0 18 1
L 14 0 1 4
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 208 62 47 32


2. Gotland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1995 av Hanna Westerén (S) och

2018/19:2032 av Allan Widman m.fl. (L).

Reservation 4 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 62 0 0 8
SD 62 0 0 0
C 28 0 0 3
V 26 0 0 2
KD 21 0 0 1
L 0 15 0 4
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 302 15 0 32


3. Organisation, ledning och styrning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2816 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 13.

Reservation 5 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 0 62 0 8
SD 62 0 0 0
C 28 0 0 3
V 26 0 0 2
KD 21 0 0 1
L 15 0 0 4
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 255 62 0 32


4. Försvarsmaktens klimat- och miljöpåverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1761 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 2, 4, 6 och 7.

Reservation 6 (V)

5. Övnings- och skjutfält

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1277 av David Josefsson (M) yrkandena 1 och 2,

2018/19:1761 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5,

2018/19:2310 av Emma Hult m.fl. (MP) yrkande 2 och

2018/19:2319 av Roger Richtoff (SD).

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 0 0 62 8
SD 1 61 0 0
C 27 0 1 3
V 0 0 26 2
KD 20 0 1 1
L 15 0 0 4
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 166 61 90 32


6. Gruppstation för vindkraft i Hanöbukten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1761 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 10 (V)

7. Stöd till polisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1381 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 12 och 13 samt

2018/19:2454 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (KD)

8. Hemvärnet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2816 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 8,

2018/19:2817 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 6 och

2018/19:2840 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 14.

Reservation 13 (M, C, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (M, C, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 0 62 0 8
SD 62 0 0 0
C 0 28 0 3
V 26 0 0 2
KD 21 0 0 1
L 0 15 0 4
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 212 105 0 32


9. Prio

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:766 av Roger Richtoff m.fl. (SD) yrkande 13.

Reservation 14 (SD)

10. Taras

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:766 av Roger Richtoff m.fl. (SD) yrkande 23.

Reservation 15 (SD)

11. Tillsyns- och kontrollverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1761 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 16 (V)

12. Översyn av systemet med adjutanter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:224 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 17 (V)

13. Dykcentrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1254 av Annicka Engblom (M) yrkandena 1 och 2.