Militära frågor

Försvarsutskottets bet 2019/20:FöU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 2020

Beslut

Nej till motioner om militära frågor (FöU9)

Riksdagen sa nej till ett 40-tal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om organisation och övningsverksamhet inom försvaret och hemvärnet. Riksdagen sa nej bland annat med hänvisning till att det inte finns någon anledning att föregripa det kommande försvarspolitiska inriktningsbeslutet och annat arbete som pågår inom området.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-02-20
Justering: 2020-03-10
Trycklov: 2020-03-11
Reservationer 12
bet 2019/20:FöU9

Alla beredningar i utskottet

2020-02-20, 2020-02-13

Nej till motioner om militära frågor (FöU9)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett 40-tal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om organisation och övningsverksamhet inom försvaret och hemvärnet. Utskottet säger nej bland annat med hänvisning till att det inte finns någon anledning att föregripa det kommande försvarspolitiska inriktningsbeslutet och annat arbete som pågår inom området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-03-17
Debatt i kammaren: 2020-03-18
4

Beslut

Beslut: 2020-03-18
6 förslagspunkter, 2 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 mars 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Organisation, ledning och styrning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:671 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkandena 3, 7, 20, 22, 24, 26-28, 30, 32, 37 och 39-41,

2019/20:1537 av Annicka Engblom (M) yrkandena 1 och 2,

2019/20:1831 av Mattias Jonsson m.fl. (S),

2019/20:2035 av Lars Jilmstad (M),

2019/20:2353 av David Josefsson (M),

2019/20:2503 av Hans Wallmark m.fl. (M),

2019/20:2819 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 3, 23 och 30,

2019/20:2964 av Edward Riedl (M) och

2019/20:3262 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 3.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (C)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 0 10 52
C 1 0 4 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 38 3 14 294


2. Övningsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:671 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkande 21,

2019/20:2352 av David Josefsson (M) yrkandena 1 och 2,

2019/20:2736 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 6 och

2019/20:2819 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 17 och 20.

Reservation 4 (M)
Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 31 11 13 294


3. Försvarsmaktens klimat- och miljöpåverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:586 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) yrkandena 1-3 och

2019/20:1511 av Emma Hult m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 7 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 51 4 0 294


4. Hemvärnet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:671 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkande 29,

2019/20:2737 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 6 och

2019/20:3262 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 4.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (C)

5. Stöd till polisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:750 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 11 och 12 samt

2019/20:2732 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 11 (KD)

6. Vindkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3262 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 16.

Reservation 12 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 50 5 0 294