Miljöarbetet inom EU

JoUs bet 1996/97:JoU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 juni 1997

Beslut

Miljöarbetet inom EU (JoU20)

Riksdagen avslog ett antal motioner om miljöfrågor i den pågående regeringskonferensen samt andra miljöfrågor inom EU. Riksdagen ansåg det angeläget att regeringen även i fortsättningen verkar för att stärka miljöarbetet inom EU.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1997-04-15
Justering: 1997-05-13
bet 1996/97:JoU20

Alla beredningar i utskottet

1997-04-15, 1997-04-08

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-06-04
4

Beslut

Beslut: 1997-06-05

Protokoll med beslut