Miljöbalkens försäkringar och avhjälpande av förorenade områden samt avfall, kretslopp och återvinning

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2009/10:MJU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 november 2009

Beslut

Miljöskadeförsäkringen och saneringsförsäkringen avskaffas (MJU6)

Miljöskadeförsäkringen och saneringsförsäkringen avskaffas den 1 januari 2010. Bakgrunden är att försäkringarna används i mycket liten utsträckning. Riksdagen menar att det inte är rimligt att verksamhetsutövare ska betala och staten organisera en ersättningsordning som används i så liten utsträckning. Riksdagen sa också nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om sanering av förorenade områden, avfall, återvinning och kretslopp.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

42 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-08-31
Justering: 2009-09-24
Betänkande publicerat: 2009-09-30
Trycklov: 2009-09-30
Reservationer 6
bet 2009/10:MJU6

Miljöskadeförsäkringen och saneringsförsäkringen avskaffas (MJU6)

Miljöskadeförsäkringen och saneringsförsäkringen avskaffas den 1 januari 2010. Bakgrunden är att försäkringarna används i mycket liten utsträckning. Regeringen menar att det inte är rimligt att verksamhetsutövare ska betala och staten organisera en ersättningsordning som används i så liten utsträckning. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om sanering av förorenade områden, avfall, återvinning och kretslopp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-11-04
4

Beslut

Beslut: 2009-11-04
8 förslagspunkter, 5 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 4 november 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Miljöbalkens försäkringar och avhjälpande av förorenade områden m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:217.

2. Sanering av förorenade områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:T483 yrkande 4, 2008/09:MJ269, 2008/09:MJ285 yrkandena 1 och 2, 2008/09:MJ312, 2008/09:MJ317, 2008/09:MJ372, 2008/09:MJ396, 2008/09:MJ414, 2008/09:MJ422 och 2008/09:MJ460.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1114015
m820015
c26003
fp24004
kd20004
v01606
mp01405
Totalt153144052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Avfallshantering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ306, 2008/09:MJ495 och 2008/09:N440 yrkande 16.

Reservation 2 (mp)

4. Producentansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ236, 2008/09:MJ243, 2008/09:MJ344, 2008/09:MJ376, 2008/09:MJ384, 2008/09:MJ391 yrkandena 1 och 2 samt 2008/09:MJ503 yrkande 1.

Reservation 3 (mp)

5. Återvinning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ244, 2008/09:MJ247, 2008/09:MJ295, 2008/09:MJ337 yrkandena 1-3 och 2008/09:MJ503 yrkande 2.

Reservation 4 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0114016
m820015
c25004
fp24004
kd20004
v01606
mp01405
Totalt151144054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Förebyggande av avfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ291 yrkandena 1 och 2.

Reservation 5 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m820015
c26003
fp24004
kd20004
v00166
mp13006
Totalt1651151653

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Nedskräpning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ233, 2008/09:MJ325 och 2008/09:MJ498 yrkandena 1-3.

Reservation 6 (mp)

8. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.