Miljöklassning av alternativa motorbränslen m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2005/06:MJU28

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 2006

Beslut

Alternativa motorbränslen ska kunna miljöklassas (MJU28)

Två lagar ändras den 1 augusti 2006 för att främja introduktionen och användandet av alternativa motorbränslen, det vill säga bränslen som är avsedda att ersätta motorbensin och dieselbränslen. Ändringarna innebär att alternativa motorbränslen ska kunna beskattas i miljöklass 1. Vidare ändras specifikationerna för alkylatbensin och dieselbränsle. Ändringen avseende alkylatbensin innebär att hanteringen av detta bränsle underlättas, vilket ska främja en ökad användning. Ändringen avseende dieselbränsle innebär att det blir möjligt att öka inblandningen av förnybara fettsyrametylestrar i dieselbränslet.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Bifall till en motion om justering av lagförslaget så att s.k. syntetisk diesel verkligen kan beskattas enligt miljöklass 1. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Alternativa motorbränslen ska kunna miljöklassas (MJU28)

Två lagar ändras den 1 augusti 2006 för att främja introduktionen och användandet av alternativa motorbränslen, det vill säga bränslen som är avsedda att ersätta motorbensin och dieselbränslen. Ändringarna innebär att alternativa motorbränslen ska kunna beskattas i miljöklass 1. Vidare ändras specifikationerna för alkylatbensin och dieselbränsle. Ändringen avseende alkylatbensin innebär att hanteringen av detta bränsle underlättas, vilket ska främja en ökad användning. Ändringen avseende dieselbränsle innebär att det blir möjligt att öka inblandningen av förnybara fettsyrametylestrar i dieselbränslet. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.