Miljövänlig el med vindkraft

Näringsutskottets betänkande 2005/06:NU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 2006

Beslut

Utbyggnaden av vindkraftverk ska underlättas (NU21)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om miljövänlig el med vindkraft. Beslutet innebär bland annat att fastighetsskatten för vindkraftverk sänks från 0,5% till 0,2% och att den pågående satsningen på pilotprojekt ska fortsätta, där ökat fokus ska läggas på landsdelar med goda vindförutsättningar. Regeringen har sagt att ett nationellt centrum för vindkraft ska inrättas, vilket riksdagen anser är positivt. Lagändringen av fastighetsskatten börjar gälla den 1 januari 2007 och ska tillämpas första gången vid taxeringen 2008.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Utbyggnaden av vindkraftverk ska underlättas (NU21)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om miljövänlig el med vindkraft. Förslaget innebär bland annat att fastighetsskatten för vindkraftverk sänks från 0,5% till 0,2% och att en pågående satsning på pilotprojekt ska fortsätta, där ökat fokus ska läggas på landsdelar med goda vindförutsättningar. Regeringen har sagt att ett nationellt centrum för vindkraft ska inrättas, vilket näringsutskottet anser är positivt. Lagändringen av fastighetsskatten föreslås börja gälla den 1 januari 2007 och ska tillämpas första gången vid taxeringen 2008.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.