Mineralpolitik

Näringsutskottets betänkande 2014/15:NU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 april 2015

Beslut

Nej till motioner om mineralpolitik (NU14)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om mineralpolitiska frågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp.

Motionerna handlar om minerallagen och miljöbalken och om avgifter, ersättningar och gruvskatt. Frågor om uranbrytning och uranprospektering tas också upp i några motioner. Även frågor om utvinning av skiffergas och andra kolväten samt om gruvdrift och samhällsutmaningar berörs.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-03-05
Justering: 2015-03-19
Trycklov: 2015-03-24
Reservationer 6
Betänkande 2014/15:NU14

Nej till motioner om mineralpolitik (NU14)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om mineralpolitiska frågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp.

Motionerna handlar om minerallagen och miljöbalken och om avgifter, ersättningar och gruvskatt. Frågor om uranbrytning och uranprospektering tas också upp i några motioner. Även frågor om utvinning av skiffergas och andra kolväten samt om gruvdrift och samhällsutmaningar berörs.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-04-21
Debatt i kammaren: 2015-04-22
4

Beslut

Beslut: 2015-04-22
5 förslagspunkter, 2 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 22 april 2015

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Minerallagen och miljöbalken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:163 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 13,

2014/15:8 av Anders Åkesson och Göran Lindell (C) yrkandena 1 och 2,

2014/15:21 av Nina Lundström och Lars Tysklind (FP),

2014/15:605 av Lars Tysklind (FP) yrkande 5,

2014/15:1125 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkandena 2 och 4 samt

2014/15:1476 av Margareta Cederfelt och Finn Bengtsson (M).

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 97 0 0 16
M 70 0 0 14
SD 1 0 40 8
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 0 18 0 3
KD 13 0 0 3
Totalt 237 18 40 54


2. Avgifter, ersättningar och gruvskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1125 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 1,

2014/15:674 av Jan Ericson (M) och

2014/15:1661 av Jabar Amin och Marco Venegas (MP).

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 97 0 0 16
M 70 0 0 14
SD 0 41 0 8
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
KD 13 0 0 3
Totalt 254 41 0 54


3. Uranbrytning och uranprospektering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2430 av Helena Lindahl (C) yrkandena 1 och 2,

2014/15:148 av Edward Riedl (M),

2014/15:448 av Kalle Olsson (S) och

2014/15:2224 av Jan R Andersson (M).

Reservation 4 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 97 0 0 16
M 70 0 0 14
SD 41 0 0 8
MP 20 0 0 5
C 0 19 0 3
V 2 16 0 3
KD 13 0 0 3
Totalt 259 35 0 55


4. Skiffergas och andra kolväten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:136 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 13 och 14 samt

2014/15:552 av Anders Åkesson och Per-Ingvar Johnsson (C).

Reservation 5 (C)
Reservation 6 (V)

5. Gruvdrift och samhällsutmaningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument