Mineralpolitik

Näringsutskottets bet 2016/17:NU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 maj 2017

Beslut

Nej till motioner om mineralpolitik (NU17)

Riksdagen sa nej till motionsförslag om mineralpolitik. Skälen är bland annat att arbete redan pågår på området. Motionerna handlar bland annat om den svenska mineralstrategin, avgifter och ersättningar och utvinning av fossila energitillgångar.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-04-06
Justering: 2017-04-27
Trycklov: 2017-05-05
Reservationer 11
bet 2016/17:NU17

Nej till motioner om mineralpolitik (NU17)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om mineralpolitik. Skälen är bland annat att arbete redan pågår på området. Motionerna handlar bland annat om den svenska mineralstrategin, avgifter och ersättningar och utvinning av fossila energitillgångar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-09
Debatt i kammaren: 2017-05-10
4

Beslut

Beslut: 2017-05-10
5 förslagspunkter, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 maj 2017

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mineralstrategin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3123 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 6 och

2016/17:3128 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 1 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 74 0 10
SD 43 0 0 4
MP 21 0 0 4
C 0 18 0 4
V 18 0 0 3
L 0 15 0 4
KD 0 14 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 184 121 0 44


2. Mineral och miljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:117 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 7,

2016/17:192 av Margareta Cederfelt och Finn Bengtsson (båda M),

2016/17:912 av Laila Naraghi m.fl. (S) i denna del,

2016/17:1737 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 2, 3 och 5,

2016/17:2555 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 2 och

2016/17:3128 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (V)
Reservation 5 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 74 0 10
SD 0 0 43 4
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 1 0 17 3
L 15 0 0 4
KD 0 0 14 2
- 0 0 1 1
Totalt 156 74 75 44


3. Avgifter och ersättningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:117 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 6,

2016/17:912 av Laila Naraghi m.fl. (S) i denna del,

2016/17:1061 av Mats Green (M),

2016/17:1322 av Jabar Amin (MP),

2016/17:2555 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 1,

2016/17:2636 av Valter Mutt och Annika Lillemets (båda MP) och

2016/17:3128 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 74 0 10
SD 0 0 43 4
MP 20 0 0 5
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 0 0 14 2
- 0 0 1 1
Totalt 172 74 58 45


4. Utvinning av fossila energitillgångar i Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:239 av Edward Riedl (M),

2016/17:820 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 24,

2016/17:1488 av Jan R Andersson (M),

2016/17:1737 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 4 och

2016/17:3196 av Anders Åkesson och Per-Ingvar Johnsson (båda C).

Reservation 9 (C)
Reservation 10 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 1 12
M 74 0 0 10
SD 43 0 0 4
MP 21 0 0 4
C 0 18 0 4
V 0 0 18 3
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 268 18 19 44


5. Gruvdrift och jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1737 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 11 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 73 0 0 11
SD 42 0 0 5
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 0 18 0 3
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 285 18 0 46