Mineralpolitik

Näringsutskottets bet 2017/18:NU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 mars 2018

Beslut

Nej till motioner om mineralpolitik (NU10)

Riksdagen sa nej till 21 motioner om mineralpolitik från allmänna motionstiden 2017. Anledningen till det är bland annat att regeringen nyligen har tillsatt eller tagit emot utredningar inom området mineralpolitik. Motionerna handlar bland annat om utvinning av fossila energitillgångar, mineralstrategin och mineraler och miljö.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

21 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-01-25
Justering: 2018-02-15
Trycklov: 2018-02-22
Reservationer 12
bet 2017/18:NU10

Nej till motioner om mineralpolitik (NU10)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 21 motioner om mineralpolitik från allmänna motionstiden 2017. Anledningen till det är bland annat att regeringen nyligen har tillsatt eller tagit emot utredningar inom området mineralpolitik. Motionerna handlar bland annat om utvinning av fossila energitillgångar, mineralstrategin och mineraler och miljö.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-02-27
Debatt i kammaren: 2018-02-28
4

Beslut

Beslut: 2018-03-01
6 förslagspunkter, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 1 mars 2018

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mineralstrategin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3405 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 1 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 0 72 0 11
SD 39 0 0 6
MP 19 0 0 6
C 16 0 0 6
V 16 0 0 5
L 13 0 0 6
KD 11 0 0 5
- 2 0 0 3
Totalt 211 72 0 66


2. Mineraler och tillståndsprocesser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1072 av Laila Naraghi m.fl. (S) i denna del,

2017/18:1619 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S),

2017/18:3405 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 9 och

2017/18:3420 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 4.

Reservation 2 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 0 72 0 11
SD 39 0 0 6
MP 19 0 0 6
C 0 16 0 6
V 16 0 0 5
L 0 13 0 6
KD 0 11 0 5
- 2 0 0 3
Totalt 171 112 0 66


3. Mineraler och miljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:30 av Tina Acketoft (L) yrkandena 1 och 2,

2017/18:922 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 6,

2017/18:1149 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 19 och

2017/18:2538 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (V)
Reservation 5 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 72 0 0 11
SD 0 0 39 6
MP 19 0 0 6
C 15 0 1 6
V 0 0 16 5
L 13 0 0 6
KD 0 11 0 5
- 0 0 2 3
Totalt 214 11 58 66


4. Äganderätt, avgifter och ersättningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:922 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 5,

2017/18:1072 av Laila Naraghi m.fl. (S) i denna del,

2017/18:1237 av Margareta Cederfelt och Finn Bengtsson (båda M),

2017/18:1954 av Mats Green (M),

2017/18:2248 av Jan Ericson (M),

2017/18:2538 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 1,

2017/18:2787 av Jabar Amin (MP),

2017/18:2962 av Valter Mutt m.fl. (MP) yrkande 23,

2017/18:3393 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 2 och

2017/18:3405 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 7 och 8.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (V)
Reservation 9 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 0 72 0 11
SD 0 0 39 6
MP 19 0 0 6
C 16 0 0 6
V 0 0 16 5
L 13 0 0 6
KD 0 0 11 5
- 0 0 2 3
Totalt 143 72 68 66


5. Utvinning av fossila energitillgångar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:276 av Anders Åkesson och Per-Ingvar Johnsson (båda C),

2017/18:1137 av Edward Riedl (M),

2017/18:1141 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 17 och 18,

2017/18:2455 av Jan R Andersson (M),

2017/18:2607 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 4 och

2017/18:2609 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 10 (V)
Reservation 11 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 72 0 0 11
SD 39 0 0 6
MP 19 0 0 6
C 16 0 0 6
V 0 0 16 5
L 13 0 0 6
KD 0 11 0 5
- 2 0 0 3
Totalt 256 11 16 66


6. Vissa övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:783 av Olle Thorell m.fl. (S) och

2017/18:3420 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 5.

Reservation 12 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 0 72 0 11
SD 39 0 0 6
MP 19 0 0 6
C 0 16 0 6
V 15 0 1 5
L 0 13 0 6
KD 0 11 0 5
- 2 0 0 3
Totalt 170 112 1 66