Mineralpolitik

Näringsutskottets betänkande 2019/20:NU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 mars 2020

Beslut

Tillståndsprocesserna för gruv- och mineralnäringen bör förenklas och förkortas (NU11)

Regeringen bör redovisa för riksdagen vilka konkreta åtgärder som gjorts för att förenkla och förkorta tillståndsprocesserna för gruv- och mineralnäringen, senast när budgetpropositionen för 2021 lämnas till riksdagen. Det anser riksdagen som riktade en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta. Det innebär att riksdagen sa ja till ett förslag i en motion.

Riksdagens tillkännagivande beslutades när den behandlade ett trettiotal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om mineralpolitik. Riksdagen sa nej till övriga motioner, bland annat eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp. Dessa motioner tar exempelvis upp frågor om ersättningar, markägares rättigheter samt om utvinning av olja, gas, kol och uran.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till ett motionsyrkande om att regeringen senast i samband med tidpunkten för avlämnandet av budgetpropositionen för 2021 ska redovisa för riksdagen vilka konkreta åtgärder som har vidtagits med anledning av riksdagens tillkännagivande våren 2019 om gruv- och mineralnäringens tillståndsprocesser. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Tillståndsprocesserna för gruv- och mineralnäringen bör förenklas och förkortas (NU11)

Regeringen bör redovisa för riksdagen vilka konkreta åtgärder som gjorts för att förenkla och förkorta tillståndsprocesserna för gruv- och mineralnäringen, senast när budgetpropositionen för 2021 lämnas till riksdagen. Det anser näringsutskottet som föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta. Det innebär att utskottet säger ja till ett förslag i en motion.

Näringsutskottets förslag om tillkännagivande beslutades när utskottet behandlade ett trettiotal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om mineralpolitik. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner, bland annat eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp. Dessa motioner tar exempelvis upp frågor om ersättningar, markägares rättigheter samt om utvinning av olja, gas, kol och uran.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.