Mineralpolitik

Näringsutskottets bet 2019/20:NU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 mars 2020

Beslut

Tillståndsprocesserna för gruv- och mineralnäringen bör förenklas och förkortas (NU11)

Regeringen bör redovisa för riksdagen vilka konkreta åtgärder som gjorts för att förenkla och förkorta tillståndsprocesserna för gruv- och mineralnäringen, senast när budgetpropositionen för 2021 lämnas till riksdagen. Det anser riksdagen som riktade en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta. Det innebär att riksdagen sa ja till ett förslag i en motion.

Riksdagens tillkännagivande beslutades när den behandlade ett trettiotal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om mineralpolitik. Riksdagen sa nej till övriga motioner, bland annat eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp. Dessa motioner tar exempelvis upp frågor om ersättningar, markägares rättigheter samt om utvinning av olja, gas, kol och uran.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till ett motionsyrkande om att regeringen senast i samband med tidpunkten för avlämnandet av budgetpropositionen för 2021 ska redovisa för riksdagen vilka konkreta åtgärder som har vidtagits med anledning av riksdagens tillkännagivande våren 2019 om gruv- och mineralnäringens tillståndsprocesser. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-02-06
Justering: 2020-03-05
Trycklov: 2020-03-06
Reservationer 11
bet 2019/20:NU11

Tillståndsprocesserna för gruv- och mineralnäringen bör förenklas och förkortas (NU11)

Regeringen bör redovisa för riksdagen vilka konkreta åtgärder som gjorts för att förenkla och förkorta tillståndsprocesserna för gruv- och mineralnäringen, senast när budgetpropositionen för 2021 lämnas till riksdagen. Det anser näringsutskottet som föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta. Det innebär att utskottet säger ja till ett förslag i en motion.

Näringsutskottets förslag om tillkännagivande beslutades när utskottet behandlade ett trettiotal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om mineralpolitik. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner, bland annat eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp. Dessa motioner tar exempelvis upp frågor om ersättningar, markägares rättigheter samt om utvinning av olja, gas, kol och uran.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-03-10
Debatt i kammaren: 2020-03-11
4

Beslut

Beslut: 2020-03-11
8 förslagspunkter, 4 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 mars 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Tillståndsprocesser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det utskottet anför om att regeringen senast i samband med tidpunkten för avlämnandet av budgetpropositionen för 2021 ska redovisa för riksdagen vilka konkreta åtgärder som har vidtagits med anledning av riksdagens tillkännagivande våren 2019 om gruv- och mineralnäringens tillståndsprocesser och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2019/20:2677 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 26.

Reservation 1 (S, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 96 0 4
M 66 0 0 4
SD 60 0 0 2
C 31 0 0 0
V 0 25 0 2
KD 20 0 0 2
L 18 0 0 1
MP 0 15 0 1
- 1 1 0 0
Totalt 196 137 0 16


2. One-stop shop

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:366 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 8.

Reservation 2 (SD)

3. Mineral och miljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:366 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 11,

2019/20:1511 av Emma Hult m.fl. (MP) yrkande 3,

2019/20:2663 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 23 och

2019/20:2852 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkandena 5, 8 och 9.

Reservation 3 (M)
Reservation 4 (SD)

4. Äganderätt och ersättningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:366 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 10,

2019/20:1437 av ClasGöran Carlsson (S),

2019/20:1813 av Sten Bergheden (M),

2019/20:2531 av Kristina Yngwe och Sofia Nilsson (båda C) yrkande 1,

2019/20:2568 av Mats Green (M) yrkande 1,

2019/20:2677 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 24 och

2019/20:2852 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 12.

Reservation 5 (M, KD)
Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 4
M 0 66 0 4
SD 0 0 60 2
C 31 0 0 0
V 25 0 0 2
KD 0 20 0 2
L 18 0 0 1
MP 15 0 0 1
- 2 0 0 0
Totalt 187 86 60 16


5. Mineralersättning vid konkurs

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2677 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 25.

Reservation 7 (M)

6. Utvinning av olja, kol och naturgas

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:486 av Anders Åkesson och Sofia Nilsson (båda C) och

2019/20:2761 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkandena 8 och 24.

Reservation 8 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 4
M 66 0 0 4
SD 60 0 0 2
C 31 0 0 0
V 25 0 0 2
KD 0 20 0 2
L 18 0 0 1
MP 15 0 0 1
- 2 0 0 0
Totalt 313 20 0 16


7. Uranutvinning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:366 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 12,

2019/20:1167 av John Weinerhall och Viktor Wärnick (båda M),

2019/20:1571 av Jan R Andersson (M) och

2019/20:2961 av Edward Riedl (M).

Reservation 9 (SD)

8. Vissa övriga mineralpolitiska frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:366 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkandena 1, 4 och 7,

2019/20:1222 av Isak From och Åsa Karlsson (båda S),

2019/20:1618 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkande 13 och

2019/20:2531 av Kristina Yngwe och Sofia Nilsson (båda C) yrkande 2.

Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 4
M 65 1 0 4
SD 0 60 0 2
C 31 0 0 0
V 0 0 25 2
KD 20 0 0 2
L 18 0 0 1
MP 15 0 0 1
- 1 0 1 0
Totalt 246 61 26 16