Mineralpolitik

Näringsutskottets betänkande 2021/22:NU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 maj 2022

Beslut

Nej till motioner om mineralpolitik (NU20)

Riksdagen sa nej till cirka 60 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021 om mineralpolitik, bland annat med hänvisning till att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp.

Motionerna handlar till exempel om tillståndsprocesser, äganderätt, ersättningar, utvinning och vissa miljöfrågor samt strategier för mineralförsörjningen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-03-17, 2022-04-21

Nej till motioner om mineralpolitik (NU20)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 60 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021 om mineralpolitik. Utskottet hänvisar bland annat till att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp.

Motionerna handlar till exempel om tillståndsprocesser, äganderätt, ersättningar, utvinning och vissa miljöfrågor samt strategier för mineralförsörjningen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.