Minoritetsfrågor

Konstitutionsutskottets bet 2005/06:KU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 maj 2006

Beslut

Minoritetsfrågor (KU19)

Riksdagen sade nej till motioner bland annat från allmänna motionstiden 2003, 2004 och 2005 om de nationella minoriteterna. Motionerna handlar bland annat om omnämnande av de nationella minoriteterna i regeringsformen, de nationella minoriteternas inflytande, ILO-konvention 169, förvaltningsområdena, fler nationella minoriteter och minoritetsspråk, utbildning, äldreomsorg, medier och diskrimineringsfrågor. I samband med behandlingen av motionerna har konstitutionsutskottet följt upp och utvärderat riksdagens beslut från 1999 om nationella minoriteter och minoritetsspråk (se 1999/2000:KU6 ).

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

46 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-04-27
Justering: 2006-05-02
Betänkande publicerat: 2006-05-04
Trycklov: 2006-05-03
Reservationer 22
bet 2005/06:KU19

Alla beredningar i utskottet

2006-04-27, 2006-04-18, 2006-03-30

Minoritetsfrågor (KU19)

Konstitutionsutskottet (KU) föreslår att riksdagen säger nej till motioner bland annat från allmänna motionstiden 2003, 2004 och 2005 om de nationella minoriteterna. Motionerna handlar bland annat om omnämnande av de nationella minoriteterna i regeringsformen, de nationella minoriteternas inflytande, ILO-konvention 169, förvaltningsområdena, fler nationella minoriteter och minoritetsspråk, utbildning, äldreomsorg, medier och diskrimineringsfrågor. I samband med behandlingen av motionerna har KU följt upp och utvärderat riksdagens beslut från 1999 om nationella minoriteter och minoritetsspråk (se 1999/2000:KU6).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-11
4

Beslut

Beslut: 2006-05-11
14 förslagspunkter, 8 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 maj 2006

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Övergripande frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K306 yrkande 1 i denna del, 2003/04:K417 yrkande 1, 2004/05:K284 yrkande 1, 2004/05:K385 yrkande 1, 2005/06:K249 yrkande 1, 2005/06:K409 yrkandena 3, 5, 8 och 9 samt 2005/06:Kr336 yrkande 4.

Reservation 1 (fp)
Reservation 2 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1050138
m410014
c01507
fp102819
kd230010
v20008
mp13004
-1001
Totalt2041529101

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Omnämnande av de nationella minoriteterna i regeringsformen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K417 yrkande 2, 2004/05:K265 yrkande 1, 2004/05:K275, 2004/05:K284 yrkande 2, 2005/06:K15 yrkande 1, 2005/06:K249 yrkande 2 och 2005/06:K409 yrkandena 1 och 2.

Reservation 3 (c, fp, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (c, fp, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110132
m440011
c01606
fp032016
kd25008
v02107
mp01304
-0110
Totalt18083284

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Inflytande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K344, 2003/04:K380 yrkandena 1-3 och 5, 2004/05:K265 yrkandena 2 och 3, 2004/05:K284 yrkande 10, 2004/05:K425, 2005/06:K249 yrkande 13, 2005/06:K409 yrkande 11 och 2005/06:Kr7 yrkande 4.

Reservation 4 (fp)
Reservation 5 (c, mp)

4. Stöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K417 yrkande 3, 2004/05:K284 yrkande 3, 2005/06:K249 yrkande 5 och 2005/06:K315 yrkandena 1 och 11.

Reservation 6 (fp)
Reservation 7 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110132
m440011
c15106
fp003216
kd25008
v02107
mp01304
-0110
Totalt195363484

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. ILO-konvention 169 om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K287, 2003/04:K417 yrkande 7, 2003/04:Sk284 yrkande 1, 2004/05:K266, 2004/05:K284 yrkande 9, 2004/05:K330, 2005/06:K18 yrkande 3, 2005/06:K22 yrkande 18, 2005/06:K249 yrkande 12, 2005/06:K308, 2005/06:K359 yrkandena 1 och 2, 2005/06:K473 yrkande 10 och 2005/06:Ju479 yrkande 1.

Reservation 8 (fp, v, mp)

6. Förvaltningsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K250, 2003/04:K306 yrkande 1 i denna del, 2003/04:K370 yrkandena 1 och 2, 2003/04:K380 yrkande 8, 2003/04:K417 yrkandena 8 och 9, 2004/05:K284 yrkandena 11 och 12, 2004/05:K396, 2004/05:K397 yrkande 1, 2005/06:K22 yrkande 17, 2005/06:K249 yrkandena 14 och 15, 2005/06:K314, 2005/06:K409 yrkandena 6 och 7, 2005/06:Kr6 yrkande 11 och 2005/06:Kr7 yrkande 5.

Reservation 9 (fp)
Reservation 10 (c)
Reservation 11 (mp)

7. Fler nationella minoriteter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K370 yrkande 3, 2003/04:K417 yrkande 10, 2004/05:K284 yrkande 13, 2005/06:K249 yrkande 16 och 2005/06:K409 yrkande 4.

Reservation 12 (c, fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (c, fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110132
m440011
c01606
fp032016
kd02508
v19018
mp01313
-1100
Totalt17587384

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Teckenspråk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K249, 2003/04:K314, 2003/04:K436, 2003/04:So569 yrkande 13, 2003/04:Ub393 yrkande 1 och 2005/06:K409 yrkande 12.

Reservation 13 (c, mp)

9. Utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K306 yrkandena 2-4, 2003/04:K358 i denna del, 2003/04:K380 yrkandena 6 och 7, 2003/04:K435 i denna del, 2004/05:K284 yrkandena 4-6, 2004/05:K397 yrkande 4, 2005/06:K22 yrkande 26, 2005/06:K249 yrkandena 6-9, 2005/06:K315 yrkandena 2 och 3, 2005/06:Kr6 yrkandena 2-5, 7 och 9 samt 2005/06:Kr7 yrkande 3.

Reservation 14 (fp)
Reservation 15 (v)
Reservation 16 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120032
m440011
c15016
fp032016
kd25008
v00217
mp00143
-0020
Totalt196323883

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Äldreomsorg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K284 yrkande 7, 2004/05:K370, 2004/05:K397 yrkandena 2 och 3 samt 2005/06:K249 yrkande 10.

Reservation 17 (fp)

11. Medierna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K306 yrkande 1 i denna del, 2003/04:K358 i denna del, 2003/04:K435 i denna del, 2004/05:K284 yrkande 8, 2005/06:K249 yrkande 11, 2005/06:K409 yrkande 10 och 2005/06:Kr6 yrkande 10.

Reservation 18 (fp)
Reservation 19 (c)

12. Ombudsman och diskrimineringsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K434, 2005/06:K15 yrkande 2, 2005/06:K19 och 2005/06:Kr6 yrkande 8.

Reservation 20 (fp)

13. Information

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K306 yrkande 1 i denna del, 2003/04:K380 yrkande 4, 2005/06:K249 yrkandena 3 och 4, 2005/06:K432 och 2005/06:K433.

Reservation 21 (fp)

14. Särskilt om den romska minoriteten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K337, 2005/06:K22 yrkandena 14 och 41, 2005/06:K315 yrkandena 4-10, 2005/06:K401 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:Bo280.

Reservation 22 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120032
m440011
c16006
fp320016
kd25008
v02107
mp01403
-0200
Totalt22937083

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag