Minoritetsfrågor

Konstitutionsutskottets bet 2018/19:KU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 april 2019

Beslut

Nej till motioner om minoritetsfrågor (KU24)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2018 om minoritetsfrågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår eller att riksdagen inte tycker att det finns behov av några åtgärder i dessa frågor.

Motionerna handlar exempelvis om att bevara älvdalskan som språk, att utreda om teckenspråk ska bli ett minoritetsspråk och att införa ett romskt förvaltningsområde. Andra områden är att inrätta en ny myndighet för nationella minoriteter och att stärka samers rättigheter och inflytande.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-03-26
Justering: 2019-04-09
Trycklov: 2019-04-11
Reservationer 6
bet 2018/19:KU24

Alla beredningar i utskottet

2019-03-26, 2019-03-14, 2019-02-14

Nej till motioner om minoritetsfrågor (KU24)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2018 om minoritetsfrågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår eller att utskottet inte tycker att det finns behov av några åtgärder i dessa frågor.

Motionerna handlar exempelvis om att bevara älvdalskan som språk, att utreda om teckenspråk ska bli ett minoritetsspråk och att införa ett romskt förvaltningsområde. Andra områden är att inrätta en ny myndighet för nationella minoriteter och att stärka samers rättigheter och inflytande.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-23
Debatt i kammaren: 2019-04-24
4

Beslut

Beslut: 2019-04-24
9 förslagspunkter, 7 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 24 april 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Älvdalskans ställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:4 av Robert Stenkvist (SD) och

2018/19:2423 av Peter Helander (C).

2. Teckenspråk som minoritetsspråk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:521 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 4.

3. Romska förvaltningsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:556 av Maria Nilsson (L).

Reservation 1 (L)

4. Samordning och styrning av minoritetspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:902 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2.

5. Information och kunskap om nationella minoriteter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2707 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) yrkande 2 och

2018/19:2925 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 4.

Reservation 2 (L)

6. Kommuners och landstings minoritetspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2925 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkandena 2, 3, 5 och 6.

Reservation 3 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 63 0 0 7
SD 58 0 0 4
C 26 0 0 5
V 26 0 0 2
KD 19 0 0 3
L 0 16 0 3
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 292 16 0 41


7. Sanningskommission om samer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:393 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1,

2018/19:903 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 2 och

2018/19:2526 av Per Åsling (C) yrkande 1.

Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 63 0 0 7
SD 58 0 0 4
C 26 0 0 5
V 0 26 0 2
KD 19 0 0 3
L 16 0 0 3
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 282 26 0 41


8. Samers rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:393 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 2 och 3,

2018/19:903 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkandena 6, 11 och 12 samt

2018/19:2332 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 12.

Reservation 5 (V)

9. Samepolitiken, samers inflytande och Sametingets konstruktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:393 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 4-7 och

2018/19:903 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkandena 1, 4 och 5.

Reservation 6 (V)