Mobiltelefonmaster och buller i planeringen m.m.

BOUs betänkande 2003/04:BOU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 april 2004

Beslut

Motioner om mobiltelefonmaster och buller (BoU7)

Riksdagen sade nej till motioner om fysisk planering. Motionerna handlar bland annat om mobiltelefonmaster och buller. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2003.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om mobiltelefonmaster och buller (BoU7)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om fysisk planering. Motionerna handlar bland annat om mobiltelefonmaster och buller. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.