Moderniserad konkurrensövervakning

Näringsutskottets betänkande 2003/04:NU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 maj 2004

Beslut

Effektivare konkurrensövervakning (NU13)

Lättare att bekämpa karteller och andra överträdelser av konkurrensreglerna. Det är tanken med den moderniserade konkurrensövervakning som riksdagen sagt ja till. De nya reglerna grundar sig på EU:s bestämmelser och innebär bland annat att EG-kommissionen och alla nationella konkurrensmyndigheter inom EU kommer att samarbeta inom ett nätverk. Syftet är att konkurrensärenden i större utsträckning än för närvarande ska tas om hand av nationella myndigheter och domstolar.

Utskottets förslag till beslut: Bifall propositionen, avslag alla motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Effektivare konkurrensövervakning (NU13)

Lättare att bekämpa karteller och andra överträdelser av konkurrensreglerna. Det är tanken med den moderniserade konkurrensövervakning som näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till. De nya reglerna grundar sig på EU:s bestämmelser och innebär bland annat att EG-kommissionen och alla nationella konkurrensmyndigheter inom EU kommer att samarbeta inom ett nätverk. Syftet är att konkurrensärenden i större utsträckning än för närvarande ska tas om hand av nationella myndigheter och domstolar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.