Möjlighet för regeringen att tillfälligt frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskolan vid extraordinära händelser i fredstid

Utbildningsutskottets betänkande 2020/21:UbU18

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 19 maj 2021

Nästa händelse: Bordläggning 18 maj 2021

Utskottets förslag

Ja till möjlighet till tillfälliga urvalsregler för högskolan (UbU18)

Det ska vara möjligt för regeringen att tillfälligt kunna ändra urvalsreglerna till högskola och universitet vid extraordinära händelser i fredstid, till exempel under coronapandemin. Det anser utbildningsutskottet och föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Huvudregeln i dag är att minst en tredjedel av utbildningsplatserna ska fördelas baserat på betyg, minst en tredjedel på högskoleprovsresultat och högst en tredjedel på urvalsgrunder som är beslutade av högskolan själv.

Risken under coronapandemin är bland annat att högskoleprov under våren 2021 måste ställas in på grund av smittskyddsskäl. Det kan i förlängningen påverka möjligheten att enligt nuvarande regler bli antagen till en högskoleutbildning hösten 2021. Regeringen föreslår därför att den ska ha möjlighet att ändra reglerna så att andelen som antas baserat på högskoleprovsresultat tillfälligt minskas.

Möjligheten till tillfälliga urvalsregler föreslås kunna börja användas på antagning till utbildning som påbörjas efter den 1 augusti 2021. Om ytterligare en fredstida kris inträffar i framtiden kan möjligheten komma att utnyttjas igen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2021-04-15
Justering: 2021-05-04
Trycklov: 2021-05-04
Reservationer 1
Betänkande 2020/21:UbU18

Ja till möjlighet till tillfälliga urvalsregler för högskolan (UbU18)

Det ska vara möjligt för regeringen att tillfälligt kunna ändra urvalsreglerna till högskola och universitet vid extraordinära händelser i fredstid, till exempel under coronapandemin. Det anser utbildningsutskottet och föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Huvudregeln i dag är att minst en tredjedel av utbildningsplatserna ska fördelas baserat på betyg, minst en tredjedel på högskoleprovsresultat och högst en tredjedel på urvalsgrunder som är beslutade av högskolan själv.

Risken under coronapandemin är bland annat att högskoleprov under våren 2021 måste ställas in på grund av smittskyddsskäl. Det kan i förlängningen påverka möjligheten att enligt nuvarande regler bli antagen till en högskoleutbildning hösten 2021. Regeringen föreslår därför att den ska ha möjlighet att ändra reglerna så att andelen som antas baserat på högskoleprovsresultat tillfälligt minskas.

Möjligheten till tillfälliga urvalsregler föreslås kunna börja användas på antagning till utbildning som påbörjas efter den 1 augusti 2021. Om ytterligare en fredstida kris inträffar i framtiden kan möjligheten komma att utnyttjas igen.

Förslagspunkter

1. Möjlighet för regeringen att tillfälligt frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskolan vid extraordinära händelser i fredstid

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att regeringen ska få frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskoleutbildning vid extraordinära händelser i fredstid. 
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:136 och avslår motion

2020/21:3884 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V).

Reservation 1 (V)

3

Debatt

Bordläggning: 2021-05-18
Debatt i kammaren: 2021-05-19
4

Beslut

Beslut: 2021-05-19
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Möjlighet för regeringen att tillfälligt frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskolan vid extraordinära händelser i fredstid

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att regeringen ska få frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskoleutbildning vid extraordinära händelser i fredstid. 
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:136 och avslår motion

2020/21:3884 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V).

Reservation 1 (V)