Möjlighet till betyg från årskurs 4

Utbildningsutskottets betänkande 2020/21:UbU9

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Justering 25 februari 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat