Motioner om alkohol- och tobaksbeskattning m.m.

Skatteutskottets betänkande 2004/05:SKU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 mars 2005

Beslut

Motioner om alkohol- och tobaksbeskattning (SkU25)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om alkohol- och tobaksbeskattning. Riksdagen sade också nej till tre motioner som lämnats in med anledning av regeringens proposition 2003/04:161 Alkoholpolitiska frågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om alkohol- och tobaksbeskattning (SkU25)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om alkohol- och tobaksbeskattning. Riksdagen föreslås också säga nej till tre motioner som lämnats in med anledning av regeringens proposition 2003/04:161 Alkoholpolitiska frågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.