Motioner om alkoholskatt m.m.

Skatteutskottets bet 2005/06:SkU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 maj 2006

Beslut

Nej till motioner om alkoholskatten (SkU22)

Riksdagen sade nej till motioner om alkohol- och tobaksbeskattning, privatinförsel av alkohol och tobak, försäljning av skattefria varor på svenska flygplatser och Tullverkets bekämpning av illegal alkoholinförsel. Motionerna har lagts fram under allmänna motionstiden 2005 eller med anledning av regeringens förslag om nationella alkohol- och narkotikabehandlingsplaner. Riksdagen behandlade regeringens förslag tidigare under våren (se 2005/06:JuSoU1 ).

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

36 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-03-14
Justering: 2006-04-20
Betänkande publicerat: 2006-05-02
Trycklov: 2006-05-02
Reservationer 7
bet 2005/06:SkU22

Nej till motioner om alkoholskatten (SkU22)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om alkohol- och tobaksbeskattning, privatinförsel av alkohol och tobak, försäljning av skattefria varor på svenska flygplatser och Tullverkets bekämpning av illegal alkoholinförsel. Motionerna har lagts fram under allmänna motionstiden 2005 eller med anledning av regeringens förslag om nationella alkohol- och narkotikabehandlingsplaner. Riksdagen behandlade regeringens förslag tidigare under våren (se 2005/06:JuSoU1).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-10
4

Beslut

Beslut: 2006-05-10
5 förslagspunkter, 4 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 10 maj 2006

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Alkoholbeskattning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk219, 2005/06:Sk227, 2005/06:Sk231, 2005/06:Sk243, 2005/06:Sk267, 2005/06:Sk268, 2005/06:Sk284, 2005/06:Sk288, 2005/06:Sk392, 2005/06:Sk403, 2005/06:Sk414 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Sk418, 2005/06:Sk493, 2005/06:Sk505 yrkandena 1 och 2, 2005/06:So2 yrkande 4, 2005/06:So250 yrkande 3, 2005/06:So313 yrkande 2, 2005/06:So549 yrkande 3, 2005/06:So635 yrkande 2, 2005/06:T613 yrkande 2 och 2005/06:MJ351 yrkandena 17 och 18.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (kd)
Reservation 4 (v)
Reservation 5 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110033
m045010
c6097
fp003216
kd002310
v00208
mp00152
-0020
Totalt1174510186

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Tobaksbeskattning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk443 och 2005/06:Sk444.

3. Privatinförsel av alkohol och tobak

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk233, 2005/06:Sk385 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Sk481, 2005/06:So5 yrkande 3, 2005/06:So7 yrkande 3, 2005/06:So250 yrkande 1, 2005/06:So549 yrkande 4, 2005/06:So637 yrkande 1, 2005/06:So645 yrkande 2, 2005/06:So700 yrkande 5, 2005/06:So708 yrkande 4 och 2005/06:MJ351 yrkande 19.

Reservation 6 (kd)
Reservation 7 (mp)

4. Försäljning av skattefria varor på svenska flygplatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk278, 2005/06:Sk397 och 2005/06:Sk413.

5. Tullverkets bekämpning av illegal alkoholinförsel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So3 yrkande 7.