Motioner om alkoholskatt m.m.

Skatteutskottets betänkande 2005/06:SkU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 maj 2006

Beslut

Nej till motioner om alkoholskatten (SkU22)

Riksdagen sade nej till motioner om alkohol- och tobaksbeskattning, privatinförsel av alkohol och tobak, försäljning av skattefria varor på svenska flygplatser och Tullverkets bekämpning av illegal alkoholinförsel. Motionerna har lagts fram under allmänna motionstiden 2005 eller med anledning av regeringens förslag om nationella alkohol- och narkotikabehandlingsplaner. Riksdagen behandlade regeringens förslag tidigare under våren (se 2005/06:JuSoU1 ).

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om alkoholskatten (SkU22)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om alkohol- och tobaksbeskattning, privatinförsel av alkohol och tobak, försäljning av skattefria varor på svenska flygplatser och Tullverkets bekämpning av illegal alkoholinförsel. Motionerna har lagts fram under allmänna motionstiden 2005 eller med anledning av regeringens förslag om nationella alkohol- och narkotikabehandlingsplaner. Riksdagen behandlade regeringens förslag tidigare under våren (se 2005/06:JuSoU1).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.