Motioner om fastighets- och förmögenhetsbeskattning

Skatteutskottets betänkande 2005/06:SkU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 maj 2006

Beslut

Nej till motioner om fastighetsskatten och förmögenhetsskatten (SkU18)

Riksdagen sade nej till motioner om fastighetsskatten och förmögenhetsskatten från allmänna motionstiden 2005.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2006-03-14, 2006-03-23

Nej till motioner om fastighetsskatten och förmögenhetsskatten (SkU18)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om fastighetsskatten och förmögenhetsskatten från allmänna motionstiden 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.