Motioner om företags- och kapitalbeskattning

Skatteutskottets betänkande 2005/06:SkU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 mars 2006

Beslut

Motioner om företags- och kapitalbeskattning (SkU17)

Riksdagen sade nej till motioner om företags- och kapitalbeskattningen från allmänna motionstiden 2005.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om företags- och kapitalbeskattning (SkU17)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om företags- och kapitalbeskattningen från allmänna motionstiden 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.