Motioner om företags- och kapitalbeskattning

Skatteutskottets betänkande 2005/06:SkU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 mars 2006

Beslut

Motioner om företags- och kapitalbeskattning (SkU17)

Riksdagen sade nej till motioner om företags- och kapitalbeskattningen från allmänna motionstiden 2005.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

104 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-01-24
Justering: 2006-02-21
Betänkande publicerat: 2006-03-03
Trycklov: 2006-03-03
Reservationer 24
Betänkande 2005/06:SkU17

Motioner om företags- och kapitalbeskattning (SkU17)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om företags- och kapitalbeskattningen från allmänna motionstiden 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-03-15
4

Beslut

Beslut: 2006-03-16
29 förslagspunkter, 26 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Företags- och kapitalbeskattningen, allmänt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk455 yrkandena 1, 3 och 6, 2005/06:Sk496 yrkande 4, 2005/06:U290 yrkande 4, 2005/06:T1 yrkande 5, 2005/06:MJ447 yrkande 2, 2005/06:N305 yrkandena 6 och 9, 2005/06:N434 yrkande 2, 2005/06:N478 yrkande 6 och 2005/06:N480 yrkande 15.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)
Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170027
m044011
c01705
fp035013
kd023010
v22006
mp12005
-2000
Totalt153119077

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Tonnageskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Fi319 yrkande 9, 2005/06:Sk453, 2005/06:T426 yrkande 2, 2005/06:T497 yrkande 16, 2005/06:T559 yrkande 28 och 2005/06:T611 yrkande 1.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

3. Fåmansföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk259 yrkande 3, 2005/06:Sk298 yrkande 4 i denna del, 2005/06:Sk328 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Sk358, 2005/06:Sk366, 2005/06:Sk430, 2005/06:Sk495 yrkande 1, 2005/06:N434 yrkande 3, 2005/06:N480 yrkande 17 och 2005/06:Bo298 yrkande 11.

Reservation 4 (m, c, fp, kd)

4. Periodiseringsfonder i mindre företag, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk445 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Sk450 yrkande 5, 2005/06:Sk463, 2005/06:Sk487, 2005/06:Sk510, 2005/06:Kr375 yrkande 10, 2005/06:N243 yrkande 7 och 2005/06:N306 yrkande 3.

Reservation 5 (fp)
Reservation 6 (c)
Reservation 7 (mp)

5. Etableringskonto, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk450 yrkande 3, 2005/06:Sf389 yrkande 14, 2005/06:N478 yrkande 17 och 2005/06:A309 yrkande 24.

Reservation 8 (c, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (c, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170027
m440011
c01705
fp341013
kd023010
v22006
mp11105
-1100
Totalt21953077

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Utvidgade möjligheter till resultatutjämning i vissa näringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk333, 2005/06:MJ445 yrkande 3, 2005/06:Bo257 yrkande 9 och 2005/06:Bo333 yrkande 3.

Reservation 9 (kd)

7. Vissa kontantbranscher

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Fi319 yrkande 7, 2005/06:Sk426, 2005/06:Sk449, 2005/06:Sk527 yrkande 1, 2005/06:N478 yrkande 9 och 2005/06:N480 yrkande 24.

Reservation 10 (kd)
Reservation 11 (v)

8. Kvittning av underskott i näringsverksamhet mot inkomst av tjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:N479 yrkande 5.

Reservation 12 (kd)

9. Skogsbeskattning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ5 yrkandena 27 och 28, 2004/05:MJ6 yrkandena 11 och 13, 2004/05:MJ7 yrkande 6, 2004/05:MJ8 i denna del, 2004/05:MJ9 yrkande 17, 2004/05:MJ434 yrkandena 48-50, 2005/06:Sk425, 2005/06:MJ449 yrkande 57 och 2005/06:MJ595 yrkandena 2 och 3.

Reservation 13 (m, c, fp, kd)

10. Ersättningar för naturvårdsavtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ434 yrkande 51 och 2005/06:MJ449 yrkande 59.

11. Kommunal beskattning av skogsinkomster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:N382 yrkande 3.

12. Stödrättigheter i jordbruket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ594 yrkande 7.

Reservation 14 (c, kd)

13. Skatteberäkning vid omarrondering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sk207.

Reservation 15 (m)

14. Ideella föreningar och stiftelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Fi321 yrkande 16, 2005/06:Sk384, 2005/06:Sk386 yrkande 2, 2005/06:Sk394, 2005/06:Sk507, 2005/06:Sk517, 2005/06:Sk519, 2005/06:Kr281 yrkande 16, 2005/06:Kr334 yrkande 18, 2005/06:Kr373 yrkande 18 och 2005/06:Kr380 yrkande 9.

Reservation 16 (m, c, fp, kd)

15. Svenska kyrkans skattebefrielse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sk382.

16. Företag inom den sociala ekonomin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Fi229 yrkande 6.

17. Avkastningsskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sk256.

18. Uppskov med beskattning av fysiska personers kapitalvinster, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Fi319 yrkande 10, 2005/06:Sk239, 2005/06:Sk298 yrkandena 3 och 4 i denna del, 2005/06:Sk367, 2005/06:Sk427, 2005/06:Sk450 yrkandena 1, 2 och 4, 2005/06:T1 yrkande 7, 2005/06:N387 yrkandena 1 och 2, 2005/06:N433 yrkande 3, 2005/06:N434 yrkande 7 och 2005/06:N478 yrkande 11.

Reservation 17 (m, c, fp, kd)
Reservation 18 (mp)

19. Pensionskostnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf332 yrkande 6 och 2005/06:A364 yrkandena 7 och 8.

Reservation 19 (m, fp)

20. Friskvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk224, 2005/06:Sk387, 2005/06:Sk500, 2005/06:Sk521 yrkandena 1-3, 2005/06:Sf428 yrkande 4 och 2005/06:MJ528 yrkande 4.

Reservation 20 (kd)

21. Yrkesfiskare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk212, 2005/06:Sk351, 2005/06:MJ349 yrkande 2, 2005/06:MJ446 yrkandena 35-37 och 2005/06:MJ451 yrkande 1.

Reservation 21 (m, c, fp, kd)

22. Näringssmitta

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sk432.

23. Enskild näringsidkares bilförmån

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sk250.

24. Ombyggnader för ökad tillgänglighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So364 yrkande 11.

25. Bidrag till idrott, kultur och annan ideell verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk322 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Sk341, 2005/06:Sk345 yrkande 1, 2005/06:Sk383, 2005/06:Kr281 yrkande 13, 2005/06:Kr381 yrkande 7, 2005/06:Kr382 yrkande 43 och 2005/06:Kr418 yrkande 10.

Reservation 22 (m, c, fp, kd)

26. Konstinköp, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr289 yrkande 4, 2005/06:Sk322 yrkande 5, 2005/06:Kr252 yrkande 2, 2005/06:Kr334 yrkandena 31 och 35, 2005/06:Kr382 yrkande 33, 2005/06:Kr409 yrkandena 7-9 och 2005/06:Kr410 yrkandena 1 och 9.

Reservation 23 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170027
m935011
c01705
fp350013
kd211110
v21016
mp11105
-2000
Totalt21654277

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

27. Representationsavdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sk315.

28. Deklarationskostnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk247 och 2005/06:Sk295.

29. Skatteavdrag på kapitalinkomster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk420 och 2005/06:L339 yrkande 2.

Reservation 24 (fp)