FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 maj 2018

Beslut

Motioner om FN och mänskliga rättigheter i utrikespolitiken har behandlats (UU15)

Riksdagen har behandlat motioner från allmänna motionstiden 2015, 2016 och 2017 om FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik. Motionerna rör FN och FN-systemet samt situationen för de mänskliga rättigheterna i Eritrea, Etiopien, Somalia, Ryssland, Kina och Myanmar. Riksdagen sa nej till motionerna.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

66 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-04-26
Justering: 2018-05-17
Trycklov: 2018-05-25
Reservationer 16
Betänkande 2017/18:UU15

Alla beredningar i utskottet

2018-04-26, 2018-04-19, 2018-04-12, 2018-03-22, 2018-02-01

Motioner om FN och mänskliga rättigheter i utrikespolitiken har behandlats (UU15)

Utrikesutskottet har behandlat motioner från allmänna motionstiden 2015, 2016 och 2017 om FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik. Motionerna rör FN och FN-systemet samt situationen för de mänskliga rättigheterna i Eritrea, Etiopien, Somalia, Ryssland, Kina och Myanmar. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionerna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-29
Debatt i kammaren: 2018-05-30
4

Beslut

Beslut: 2018-05-30
8 förslagspunkter, 4 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 30 maj 2018

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. FN

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2110 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3,

2016/17:48 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1-5, 9-13 och 21,

2016/17:457 av Jeff Ahl m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3,

2017/18:1580 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3,

2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 14,

2017/18:3614 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 3,

2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 9, 10 och 14,

2017/18:3745 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkandena 17 och 18 samt

2017/18:3775 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 20.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (V)
Reservation 5 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 71 0 12
SD 0 0 34 8
MP 21 0 0 4
C 0 0 20 2
V 0 0 18 3
L 15 0 0 4
KD 0 0 14 2
- 0 0 4 4
Totalt 135 71 90 53


2. Eritrea

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3206 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 14,

2017/18:533 av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V) yrkande 16 och

2017/18:568 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 9.

Reservation 6 (V)
Reservation 7 (L)
Reservation 8 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 71 0 0 12
SD 34 0 0 8
MP 21 0 0 4
C 20 0 0 2
V 0 18 0 3
L 0 0 15 4
KD 0 0 14 2
- 4 0 0 4
Totalt 249 18 29 53


3. Etiopien

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:533 av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V) yrkandena 14 och 15 samt

2017/18:3745 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 21.

Reservation 9 (V)

4. Somalia m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:468 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 1-3, 5, 6, 8 och 9,

2017/18:533 av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V) yrkandena 17 och 18 samt

2017/18:1600 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1-3, 6, 7, 9 och 10.

Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (V)

5. Ryssland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:576 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 2, 3 och 10 samt

2017/18:1578 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 71 0 0 12
SD 0 34 0 8
MP 21 0 0 4
C 20 0 0 2
V 18 0 0 3
L 0 0 15 4
KD 14 0 0 2
- 0 3 1 4
Totalt 243 37 16 53


6. Kina

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:811 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 1-3, 5, 8 och 9.

Reservation 14 (V)

7. Myanmar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:473 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 1-4,

2017/18:1579 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1-4 och

2017/18:3745 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 11.

Reservation 15 (SD)
Reservation 16 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 71 0 0 12
SD 0 0 34 8
MP 21 0 0 4
C 20 0 0 2
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 0 14 0 2
- 0 0 4 4
Totalt 244 14 38 53


8. Övriga yrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.