Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Museer och utställningar - särskild ordning

Kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 april 2006

Beslut

Nej till motioner om museer och utställningar (KrU20)

Riksdagen sade nej till ett antal motioner om museer och utställningar som lämnats in under den allmänna motionstiden 2005. Riksdagen har tidigare under mandatperioden sagt nej till likadana eller snarlika motioner. Riksdagen kommer våren 2006 att behandla mer ingående övriga motioner om museer och utställningar.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om museer och utställningar (KrU20)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett antal motioner om museer och utställningar som lämnats in under den allmänna motionstiden 2005. Utskottet har tidigare under mandatperioden avslagit likadana eller snarlika motioner. Utskottet kommer i betänkandet 2005/06:KrU9 behandla mer ingående övriga motioner om museer och utställningar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.