Myndigheterna inom smittskyddsområdet

Socialutskottets betänkande 2009/10:SoU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 maj 2010

Beslut

Utvidgat uppdrag för Smittskyddsinstitutet (SoU14)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att upphäva riksdagens tidigare beslutade mål och riktlinjer för Smittskyddsinstitutet arbete och organisation. Anledningen är att regeringen vill ge Smittskyddsinstitutet ett breddat uppdrag på kunskapsområdet. Myndigheten ska bygga upp och sprida kunskap om smittskydd i större utsträckning än vad den har gjort tidigare. För att klara detta behövs en omorgansiation. Omorganisationen är tänkt att genomföras den 1 juli 2010. Enligt regeringen ska Socialstyrelsen även i fortsättningen ansvara för styrningen av smittskyddet inom hälso- och sjukvården. Myndigheten ska också ansvara för att det finns en god beredskap för att hantera smittskydd.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Utvidgat uppdrag för Smittskyddsinstitutet (SoU14)

Regeringen föreslår att riksdagens tidigare beslut om mål och riktlinjer för Smittskyddsinstitutet arbete och organisation inte längre ska gälla. Anledningen är att regeringen vill ge Smittskyddsinstitutet ett breddat uppdrag på kunskapsområdet. Myndigheten ska bygga upp och sprida kunskap om smittskydd i större utsträckning än vad den har gjort tidigare. För att klara detta behövs en omorgansiation. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja regeringens förslag. Omorganisationen är tänkt att genomföras den 1 juli 2010.

Enligt regeringen ska Socialstyrelsen även i fortsättningen ansvara för styrningen av smittskyddet inom hälso- och sjukvården. Myndigheten ska också ansvara för att det finns en god beredskap för att hantera smittskydd.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.