Några frågor om straff för marknadsmissbruk

Finansutskottets bet 2019/20:FiU31

Planerat beslutsdatum: 29 januari 2020

Nästa händelse: Beredning 12 december 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-01-16
Justering: 2020-01-23
Trycklov: 2020-01-23
bet 2019/20:FiU31

Alla beredningar i utskottet

2020-01-16, 2019-12-12
3

Debatt

Bordläggning: 2020-01-28
Debatt i kammaren: 2020-01-29
4

Beslut

Beslut: 2020-01-29