Namnlagen

Civilutskottets betänkande 2007/08:CU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 januari 2008

Beslut

Nej till motioner om namnlagen (CU6)

Riksdagen sade nej till motioner från den allmänna motionstiden 2007 om namnlagen. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om ändringar i 1982 års namnlag och behovet av en översyn av lagen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om namnlagen (CU6)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2007 om namnlagen. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om ändringar i 1982 års namnlag och behovet av en översyn av lagen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.