Näringspolitik

Näringsutskottets betänkande 1993/94:NU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 april 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 84 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1994-03-01
Justering: 1994-03-24
Betänkande 1993/94:NU15

Alla beredningar i utskottet

1994-03-01, 1994-02-22

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-04-13
4

Beslut

Beslut: 1994-04-13

Protokoll med beslut