Näringspolitik

Näringsutskottets betänkande 1994/95:NU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 april 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

1995-03-07, 1995-03-14

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.