Näringspolitik

Näringsutskottets betänkande 2014/15:NU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 2015

Beslut

Nej till motioner om näringspolitik (NU10)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2014 om näringspolitiska frågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar om företagsfrämjande åtgärder, regelförenkling och särskilda näringsgrenar.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om näringspolitik (NU10)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2014 om näringspolitiska frågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar om företagsfrämjande åtgärder, regelförenkling och särskilda näringsgrenar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.