Näringspolitik

Näringsutskottets betänkande 2014/15:NU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 2015

Beslut

Nej till motioner om näringspolitik (NU10)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2014 om näringspolitiska frågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar om företagsfrämjande åtgärder, regelförenkling och särskilda näringsgrenar.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

73 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-02-12
Justering: 2015-03-05
Trycklov: 2015-03-12
Reservationer 10
Betänkande 2014/15:NU10

Nej till motioner om näringspolitik (NU10)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2014 om näringspolitiska frågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar om företagsfrämjande åtgärder, regelförenkling och särskilda näringsgrenar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-03-17
Debatt i kammaren: 2015-03-18
4

Beslut

Beslut: 2015-03-18
9 förslagspunkter, 3 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 mars 2015

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Gemensamt bolag för statlig kapitalförsörjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:163 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 9.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 101 0 0 12
M 72 0 0 12
SD 44 0 0 5
MP 22 0 0 3
C 20 0 0 2
V 1 18 0 2
KD 15 0 0 1
Totalt 291 18 0 40


2. Övrigt om företagsfrämjande insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1123 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 1,

2014/15:72 av Dennis Dioukarev och Oscar Sjöstedt (SD),

2014/15:338 av Andreas Norlén och Per Bill (M) yrkandena 1 och 2,

2014/15:388 av Jörgen Warborn (M),

2014/15:455 av Boriana Åberg (M),

2014/15:572 av Kerstin Lundgren (C),

2014/15:592 av Helena Bouveng (M),

2014/15:749 av Kristina Nilsson och Jasenko Omanovic (S),

2014/15:898 av Michael Svensson (M),

2014/15:924 av Johan Löfstrand m.fl. (S),

2014/15:954 av Peter Persson (S) yrkandena 1 och 2,

2014/15:1069 av Betty Malmberg (M),

2014/15:1260 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,

2014/15:1312 av Annika Qarlsson och Kristina Yngwe (C),

2014/15:1429 av Pia Nilsson m.fl. (S),

2014/15:1470 av Margareta Cederfelt m.fl. (M),

2014/15:1667 av Penilla Gunther (KD) yrkande 3,

2014/15:1753 av Berit Högman m.fl. (S) yrkande 3,

2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) yrkande 1,

2014/15:1850 av Hans Rothenberg m.fl. (M) yrkandena 1 och 12,

2014/15:1902 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 3,

2014/15:2033 av Lars Eriksson m.fl. (S),

2014/15:2046 av Lars Eriksson m.fl. (S),

2014/15:2173 av Annelie Karlsson m.fl. (S) yrkandena 2, 3 och 5,

2014/15:2208 av Isak From m.fl. (S) yrkandena 1 och 2,

2014/15:2373 av Saila Quicklund (M),

2014/15:2442 av Désirée Pethrus (KD) yrkandena 1 och 2,

2014/15:2574 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 13,

2014/15:2600 av Annika Qarlsson (C) yrkande 2,

2014/15:2749 av Pia Nilsson m.fl. (S) och

2014/15:2983 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 14 och 15.

Reservation 2 (M, C, FP, KD)
Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 16 0 3
S 101 0 0 12
M 0 72 0 12
SD 0 0 44 5
MP 22 0 0 3
C 0 20 0 2
V 18 0 1 2
KD 0 15 0 1
Totalt 141 123 45 40


3. Regelförenkling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 6,

2014/15:2983 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 4, 7 och 11,

2014/15:146 av Maria Malmer Stenergard (M) yrkandena 1 och 2,

2014/15:306 av Cecilia Widegren (M) yrkande 9,

2014/15:338 av Andreas Norlén och Per Bill (M) yrkandena 3 och 4,

2014/15:395 av Katarina Brännström (M),

2014/15:559 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (C),

2014/15:752 av Mathias Tegnér m.fl. (S) yrkandena 1-3,

2014/15:1072 av Betty Malmberg (M),

2014/15:1213 av Lena Asplund (M),

2014/15:1254 av Sten Bergheden (M),

2014/15:1255 av Sten Bergheden (M),

2014/15:1280 av Sten Bergheden (M),

2014/15:1700 av Andreas Carlson (KD),

2014/15:1850 av Hans Rothenberg m.fl. (M) yrkande 5,

2014/15:1957 av Krister Hammarbergh (M),

2014/15:2633 av Finn Bengtsson (M) och

2014/15:2883 av Finn Bengtsson (M).

Reservation 4 (M, C, FP, KD)

4. Turism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:163 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 12,

2014/15:227 av Edward Riedl (M),

2014/15:330 av Rikard Larsson och Niklas Karlsson (S),

2014/15:510 av Kalle Olsson m.fl. (S),

2014/15:569 av Anders Ahlgren och Helena Lindahl (C),

2014/15:603 av Lars Tysklind (FP),

2014/15:754 av Isak From och Ida Karkiainen (S),

2014/15:1259 av Sten Bergheden (M) yrkande 1,

2014/15:1669 av Penilla Gunther (KD),

2014/15:1986 av Cecilia Magnusson och Saila Quicklund (M) yrkande 1,

2014/15:2328 av Saila Quicklund (M) och

2014/15:2987 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 6.

Reservation 5 (M, C, FP, KD)
Reservation 6 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 16 0 3
S 101 0 0 12
M 0 72 0 12
SD 44 0 0 5
MP 22 0 0 3
C 0 20 0 2
V 1 0 18 2
KD 0 15 0 1
Totalt 168 123 18 40


5. Kreativa och kulturella näringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1848 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) yrkande 3,

2014/15:1382 av Cecilia Magnusson (M) och

2014/15:2148 av Erik Ezelius m.fl. (S).

Reservation 7 (M, C, FP, KD)

6. Maritima näringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) yrkandena 2-5 och

2014/15:2650 av Niklas Karlsson och Per-Arne Håkansson (S) yrkandena 1 och 2.

Reservation 8 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 16 0 3
S 101 0 0 12
M 0 72 0 12
SD 44 0 0 5
MP 22 0 0 3
C 0 20 0 2
V 19 0 0 2
KD 0 15 0 1
Totalt 186 123 0 40


7. Metall- och skrothanteringsbranschen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1123 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkandena 7 och 8,

2014/15:43 av Johan Pehrson (FP) yrkande 1,

2014/15:1796 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (C) och

2014/15:1912 av Krister Hammarbergh (M) yrkandena 1-3.

Reservation 9 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 101 0 0 12
M 72 0 0 12
SD 0 44 0 5
MP 22 0 0 3
C 20 0 0 2
V 18 1 0 2
KD 15 0 0 1
Totalt 264 45 0 40


8. Skogsnäringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:505 av Isak From och Katarina Köhler (S) yrkandena 1 och 2,

2014/15:722 av Eva Sonidsson m.fl. (S) och

2014/15:1354 av Eskil Erlandsson och Kristina Yngwe (C).

Reservation 10 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 101 0 0 12
M 72 0 0 12
SD 44 0 0 5
MP 22 0 0 3
C 20 0 0 2
V 1 18 0 2
KD 15 0 0 1
Totalt 291 18 0 40


9. Övriga näringsgrenar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument