Näringspolitik

Näringsutskottets betänkande 2016/17:NU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 mars 2017

Beslut

Myndigheter bör ha tydliga tidsgränser för handläggningstider (NU12)

Många företag upplever att reglerna de måste följa är krångliga och att alltför mycket tid går åt till administration och långa handläggningstider. Myndigheter som företag kommer i kontakt med borde därför sätta tydliga tidsgränser för sina handläggningstider. Det anser riksdagen som i ett tillkännagivande uppmanade regeringen att se till att det sker.

Riksdagen sa nej till de motionsförslag om näringspolitik som behandlades samtidigt.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om tydliga tidsgränser för myndigheters handläggningstider och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen avslår övriga motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2016/17.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

81 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-02-14
Justering: 2017-03-16
Trycklov: 2017-03-20
Reservationer 30
Betänkande 2016/17:NU12

Myndigheter bör ha tydliga tidsgränser för handläggningstider (NU12)

Många företag upplever att reglerna de måste följa är krångliga och att alltför mycket tid går åt till administration och långa handläggningstider. Myndigheter som företag kommer i kontakt med borde därför sätta tydliga tidsgränser för sina handläggningstider. Det anser näringsutskottet som föreslår att riksdagen, i ett tillkännagivande, uppmanar regeringen att se till att det sker.

Näringsutskottet föreslår vidare att riksdagen säger nej till de motionsförslag om näringspolitik som behandlades samtidigt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-03-22
Debatt i kammaren: 2017-03-23
4

Beslut

Beslut: 2017-03-23
14 förslagspunkter, 7 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 23 mars 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmänt om företagsfrämjande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:112 av Josef Fransson m.fl. (SD),

2016/17:114 av Johan Nissinen m.fl. (SD) yrkande 1,

2016/17:118 av Josef Fransson m.fl. (SD),

2016/17:427 av Boriana Åberg (M),

2016/17:528 av Sten Bergheden (M) yrkande 1,

2016/17:542 av Sten Bergheden (M),

2016/17:989 av Pia Nilsson m.fl. (S),

2016/17:1626 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S),

2016/17:1786 av Jörgen Andersson (M),

2016/17:2152 av Patrik Engström m.fl. (S),

2016/17:2163 av Patrik Engström och Hans Unander (båda S),

2016/17:2247 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2282 av Markus Wiechel (SD),

2016/17:2520 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 5,

2016/17:2633 av Annika Lillemets och Valter Mutt (båda MP),

2016/17:2659 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 1,

2016/17:2773 av Anna Vikström (S),

2016/17:2970 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkandena 3, 4 och 10,

2016/17:3098 av Aron Modig (KD),

2016/17:3116 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C),

2016/17:3128 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 13 och 15,

2016/17:3149 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 1, 2 och 6,

2016/17:3186 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 4,

2016/17:3188 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 1 och

2016/17:3392 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkandena 2, 14, 15 och 29.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (KD)
Reservation 5 (L)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 0 0 71 13
SD 1 0 40 6
MP 20 0 2 3
C 0 0 18 4
V 18 0 0 3
L 0 16 0 3
KD 0 0 14 2
- 0 0 0 2
Totalt 137 16 145 51


2. Effektivare statlig kapitalförsörjning i hela landet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3123 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 4,

2016/17:3125 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 2,

2016/17:3126 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 2 och

2016/17:3128 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 6 (M, C, L, KD)

3. Övrigt om kapitalförsörjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:119 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkandena 1, 2 och 6,

2016/17:269 av Dennis Dioukarev (SD),

2016/17:528 av Sten Bergheden (M) yrkande 2,

2016/17:2520 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 2,

2016/17:2970 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 11,

2016/17:3149 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 3,

2016/17:3281 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 2 och

2016/17:3392 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkandena 3-6.

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (C)
Reservation 10 (KD)
Reservation 11 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 71 0 13
SD 0 0 41 6
MP 22 0 0 3
C 0 0 18 4
V 18 0 0 3
L 15 0 1 3
KD 0 0 13 3
- 0 0 0 2
Totalt 152 71 73 53


4. Synliggörande av kvinnors företagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3123 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 8.

Reservation 12 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 71 0 13
SD 41 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 0 18 0 4
V 18 0 0 3
L 0 16 0 3
KD 0 13 0 3
- 0 0 0 2
Totalt 178 118 0 53


5. Övriga insatser för kvinnors företagande, unga företagare och företagare med utländsk bakgrund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:351 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkandena 4 och 5,

2016/17:555 av Annicka Engblom och Margareta Cederfelt (båda M) yrkandena 1-3,

2016/17:727 av Margareta Cederfelt och Saila Quicklund (båda M),

2016/17:782 av Johan Nissinen och Markus Wiechel (båda SD),

2016/17:1783 av Said Abdu (L) yrkande 1,

2016/17:2879 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) yrkandena 1-4,

2016/17:2973 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 3,

2016/17:3037 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 9,

2016/17:3128 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 19, 20, 23 och 24 samt

2016/17:3392 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkandena 17 och 18.

Reservation 13 (M)
Reservation 14 (C)
Reservation 15 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 1 70 13
SD 41 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 0 18 0 4
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 0 0 13 3
- 0 0 0 2
Totalt 194 19 83 53


6. Socialt företagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:452 av Saila Quicklund (M),

2016/17:827 av Michael Svensson (M),

2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S) yrkande 2 och

2016/17:3392 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 7.

Reservation 16 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 71 0 0 13
SD 41 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 0 13 0 3
- 0 0 0 2
Totalt 283 13 0 53


7. Regelförenkling för företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3186 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 2, 6 och 8 samt

2016/17:3187 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 17 (M, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (M, SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 71 0 13
SD 0 41 0 6
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 2
Totalt 184 112 0 53


8. Tydlig tidsgräns för myndigheters handläggningstider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om tydliga tidsgränser för myndigheters handläggningstider och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3123 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 9.

Reservation 18 (S, MP, V)

9. En dörr in för företagens uppgiftslämnande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1220 av Lotta Olsson (M),

2016/17:3123 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 2 och

2016/17:3186 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 19 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 71 0 13
SD 41 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 0 18 0 4
V 18 0 0 3
L 0 16 0 3
KD 0 13 0 3
- 0 0 0 2
Totalt 178 118 0 53


10. Övriga insatser för regelförenkling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:407 av Finn Bengtsson (M),

2016/17:410 av Finn Bengtsson (M),

2016/17:540 av Sten Bergheden (M),

2016/17:541 av Sten Bergheden (M),

2016/17:1541 av Marta Obminska (M),

2016/17:1556 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 3,

2016/17:1819 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkandena 1-4,

2016/17:2129 av Edward Riedl (M) yrkande 1,

2016/17:2281 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1-3,

2016/17:2725 av Erik Bengtzboe (M),

2016/17:2970 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 9,

2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) yrkande 3 och

2016/17:3144 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkandena 1 och 5.

Reservation 20 (M)
Reservation 21 (SD)
Reservation 22 (C)

11. Plan för Sverige som turistmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:16 av Lars Tysklind (L),

2016/17:2649 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 3,

2016/17:3124 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 14,

2016/17:3129 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 1 och

2016/17:3148 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 23 (M, C, L, KD)

12. Övrigt om besöksnäringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:142 av Cecilia Magnusson och Saila Quicklund (båda M) yrkande 1,

2016/17:160 av Ann-Britt Åsebol (M),

2016/17:187 av Saila Quicklund (M),

2016/17:234 av Edward Riedl (M),

2016/17:721 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:820 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 28,

2016/17:1133 av Mathias Tegnér (S) yrkandena 1-4,

2016/17:2151 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) yrkande 3,

2016/17:2154 av Sten Bergheden (M) yrkande 1,

2016/17:2474 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 15 och 16,

2016/17:2992 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C),

2016/17:3095 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) yrkandena 1 och 4 samt

2016/17:3129 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 2, 4 och 5.

Reservation 24 (M)
Reservation 25 (C)
Reservation 26 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 26 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 0 71 13
SD 41 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 0 0 18 4
V 0 18 0 3
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 2
Totalt 189 18 89 53


13. Plan för att stärka de kulturella och kreativa näringarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2886 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 2 och

2016/17:3150 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 27 (M, C, L, KD)

14. Övrigt om olika näringsgrenar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:120 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD),

2016/17:398 av Jenny Petersson (M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 16,

2016/17:980 av Krister Örnfjäder (S),

2016/17:2510 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:3074 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 5 och

2016/17:3150 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 1 och 4.

Reservation 28 (M)
Reservation 29 (SD)
Reservation 30 (C)