Regional tillväxtpolitik

Näringsutskottets betänkande 2016/17:NU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 maj 2017

Beslut

Nej till motioner om regional tillväxtpolitik (NU16)

Riksdagen sa nej till motionsförslag om regional tillväxtpolitik. Skälen är främst att arbete redan pågår på området. Motionerna handlar bland annat om frågor om lokalisering och organisering av statliga myndigheter, kommersiell och offentlig service på landsbygden och återföring av medel från vatten- och vindkraft.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

51 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-04-06
Justering: 2017-04-27
Trycklov: 2017-05-04
Reservationer 18
Betänkande 2016/17:NU16

Nej till motioner om regional tillväxtpolitik (NU16)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om regional tillväxtpolitik. Skälen är främst att arbete redan pågår på området. Motionerna handlar bland annat om frågor om lokalisering och organisering av statliga myndigheter, kommersiell och offentlig service på landsbygden och återföring av medel från vatten- och vindkraft.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-09
Debatt i kammaren: 2017-05-10
4

Beslut

Beslut: 2017-05-10
11 förslagspunkter, 7 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 maj 2017

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vissa övergripande frågor om regional tillväxt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:237 av Edward Riedl (M),

2016/17:281 av Finn Bengtsson m.fl. (M),

2016/17:639 av Catharina Bråkenhielm (S),

2016/17:707 av Lena Asplund (M),

2016/17:1620 av Johan Löfstrand m.fl. (S),

2016/17:1642 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S) yrkande 1,

2016/17:1665 av Eva Lindh m.fl. (S),

2016/17:1675 av Fredrik Lundh Sammeli (S),

2016/17:1710 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) yrkande 2,

2016/17:2186 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2225 av Johan Nissinen m.fl. (SD) yrkande 1,

2016/17:2649 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkandena 1 och 4,

2016/17:2944 av Cecilia Widegren (M),

2016/17:2982 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) och

2016/17:3125 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 1.

Reservation 1 (M, C, L, KD)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 74 0 10
SD 0 0 42 5
MP 21 0 0 4
C 0 18 0 4
V 18 0 0 3
L 0 15 0 4
KD 0 14 0 2
- 0 0 1 1
Totalt 140 121 43 45


2. En nationell strategi för tillväxt och grundläggande service

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:345 av Anders Åkesson och Peter Helander (båda C),

2016/17:820 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 1 och

2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) yrkande 4.

Reservation 3 (C)

3. Lokalisering och organisering av statliga myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1011 av Patrik Engström m.fl. (S),

2016/17:1614 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S),

2016/17:1710 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) yrkande 1,

2016/17:1998 av Robert Hannah (L) yrkande 1,

2016/17:2187 av Mikael Dahlqvist (S),

2016/17:2225 av Johan Nissinen m.fl. (SD) yrkande 4,

2016/17:2381 av Carl-Oskar Bohlin (M),

2016/17:2999 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:3004 av Per Åsling och Peter Helander (båda C),

2016/17:3036 av Per Åsling m.fl. (C) yrkande 1 och

2016/17:3041 av Per-Ingvar Johnsson och Anders Åkesson (båda C).

Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (C)

4. Kommersiell och offentlig service på landsbygden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:291 av Jan R Andersson m.fl. (M) yrkande 1,

2016/17:632 av Laila Naraghi m.fl. (S),

2016/17:820 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 26,

2016/17:988 av Monica Green m.fl. (S) yrkande 1,

2016/17:2186 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S) yrkande 4,

2016/17:2447 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 7,

2016/17:2659 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 13,

2016/17:2946 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C) yrkande 2,

2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) yrkandena 5 och 6 samt

2016/17:3319 av Jabar Amin (MP).

Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (C)
Reservation 8 (KD)

5. Återföring av medel från vatten- och vindkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:820 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 27,

2016/17:2473 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 7,

2016/17:2667 av Saila Quicklund (M),

2016/17:2669 av Saila Quicklund (M) och

2016/17:3103 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C).

Reservation 9 (C)
Reservation 10 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 74 0 0 10
SD 43 0 0 4
MP 21 0 0 4
C 0 18 0 4
V 0 0 18 3
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 269 18 18 44


6. Bygdemedel för vindkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1772 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 19 och

2016/17:2473 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 11 (SD, V)

7. Transportbidraget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1737 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 6 och

2016/17:2225 av Johan Nissinen m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (V)

8. Regionala strukturfondsprojekt m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2550 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 4,

2016/17:2699 av Erik Ezelius m.fl. (S),

2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) yrkande 13,

2016/17:3128 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 18 och

2016/17:3399 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 14 (M)
Reservation 15 (C)
Reservation 16 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 74 0 10
SD 43 0 0 4
MP 21 0 0 4
C 0 0 18 4
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 0 0 14 2
- 1 0 0 1
Totalt 199 74 32 44


9. Lokalt ledd utveckling och Leadermetoden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2474 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 18.

Reservation 17 (C, V)

10. En jämställd landsbygdspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2474 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 13.

Reservation 18 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 74 0 0 10
SD 43 0 0 4
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 0 18 0 3
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 287 18 0 44


11. Utvecklingen i vissa län och regioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:581 av Laila Naraghi m.fl. (S),

2016/17:675 av Lotta Finstorp m.fl. (M),

2016/17:901 av Lena Hallengren m.fl. (S),

2016/17:1642 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S) yrkande 2,

2016/17:2763 av Kenneth G Forslund m.fl. (S),

2016/17:2878 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) yrkande 2 och

2016/17:2985 av Per Åsling (C).